LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31/2022 (Từ ngày 01/8 đến hết ngày 07/8/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 01/8 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc (TP. TCHC)

10h00 Phòng Họp 2 Triển khai quyết định nhân sự phòng Kế hoạch – Tài chính – Thầy Phương (HT)

– Cô Cúc (TP. TCHC)

– Viên chức phòng KHTC

Ba 02/8   BGH làm việc tại Trường
03/8 07h30 Hội trường Thành ủy Đ/c Quang Trung (UV BTV), đ/c Quốc Trung (UBKT) dự Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ-TƯ ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị; Chương trình số 32-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Thành ủy Cần Thơ (theo Kế hoạch số 71 của Đảng ủy khối CQDC Đảng)
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp đánh giá, phân loại đơn vị và  viên chức NH 2021 – 2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

Năm 04/8 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 8 Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

Sáu 05/8 09h00 Phòng Họp TVĐT Họp về tình hình giảng dạy, kế hoạch năm học mới, tiền giờ dạy – Thầy Quang Trung (PHT)

– Trưởng các Khoa/Tổ bộ môn

– Thầy Minh Trung (PTP. ĐT), thầy Nghĩa (PTP. CT HSSV), thầy Bình (PTP. KHTC)

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét thi đua năm học 2021 – 2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

13h30 Hội trường UBND TPCT Thầy Đức (PHT), thầy Quân Em (PTP. QTTB) dự Hội thảo xây dựng TPCT phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến 2030 (theo Giấy mời số 555 của UBND TPCT)
14h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 8 – Viên chức khoa Điện
Bảy 06/8  
CN 07/8

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp giữa …