LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 CỦA BGH (Từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)

Thứ hai (ngày 20/7):

            – 09h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

Thứ ba (ngày 21/7):

            – 14h00: Bế mạc Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp trường. TP: Ban giám hiệu, Trưởng – Phó các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, các giáo viên tham dự Hội giảng. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ tư (ngày 22/7):  

            – HT Trọng Sơn, PHT Thùy Trang, Chí Thiện, Thành Hải đi công tác tại Bình Dương (Phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

Thứ năm (ngày 23/7):

            – 08h30: Họp v/v thẩm định dự toán xây dựng xưởng Xây dựng. TP: HT Trọng Sơn, PHT Văn Đức, Nhật Minh, Quang Trung, Trung Quang. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Kiểm tra minh chứng kiểm định phòng Nghiên cứu khoa học & Quan hệ doanh nghiệp. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Quốc Trung, Lê Thị Thơ, Minh Mẫn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h00: Kiểm tra minh chứng kiểm định phòng Tổ chức – Hành chính và phòng Công tác HSSV. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Bá Hùng, Ái Nhân, Minh Ngọc, Như Ý, Thúy Lan, Lê Minh Nhựt. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ sáu (ngày 24/7):

            – 07h30: HT Trọng Sơn dự Hội nghị (theo Giấy mời số 03 của ĐUK CQDC Đảng) tại Hội trường các ban xây dựng Đảng

            – 09h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn, Tú Uyên, Minh Hải, Minh Ngọc, Như Ý, Minh Mẫn, Tuấn Cường, Lê Minh Nhựt, Mộng Thùy, Thanh Lợi. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 13h30: Thông qua đánh giá CCVC, Họp xét thi đua Quý I-II và bình xét thi đua năm học 2019 – 2020. TP: Ban giám hiệu, Trưởng các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, Đại diện BTV Công Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Như Ý. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ bảy (ngày 25/7):

            – 08h00: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Động lực. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, toàn thể giáo viên khoa Động lực. Địa điểm: Văn phòng Khoa Động lực. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Đại cương. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hà Minh, Cúc, Hồng Châu, toàn thể giáo viên khoa Đại cương. Địa điểm: Văn phòng khoa Đại cương. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Chủ nhật (ngày 26/7):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 CỦA BGH (Từ 13/7/2020 đến 19/7/2020)

Thứ hai (ngày 13/7):             – PHT Thùy Trang đi công tác tại Hậu Giang …