LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29/2022 (Từ ngày 18/7 đến hết ngày 24/7/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 18/7 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

10h00 Phòng Họp 2 Họp Ban kiểm tra sát hạch tuyển dụng vị trí thanh tra – Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển vị trí thanh tra
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp Ban tổ chức Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp trường năm 2022 – Theo Quyết định số 360/QĐ-CĐN ngày 08/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
15h00 Phòng Tuyển sinh Giám hiệu làm việc với Bộ phận Tuyển sinh – Thầy Phương (HT), thầy Quang Trung (PHT)

– Thầy Minh Trung

– Bộ phận Tuyển sinh

Ba 19/7 08h00 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2022 – Theo Quyết định số 402/QĐ-CĐN ngày 17/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
09h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét thi đua quý II/2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

20/7 Buổi sáng Trường Đại học SPKT Vĩnh Long Thầy Quang Trung (PHT), thầy Nguyễn Tuấn, thầy Tiến, thầy Minh Trung, thầy Nghĩa, thầy Giang dự Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ XII năm 2022 (theo Thư mời số 222 của Trường Đại học SPKT Vĩnh Long)
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

– Mời Đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án

14h00 Phòng Họp số 01 – Sở Nội vụ Thầy Phương (HT), cô Cúc dự Họp v/v trao đổi nội dung có liên quan đến lộ trình tinh giản số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN giai đoạn 2022 – 2026 (theo Giấy mời số 95 của Sở Nội vụ)
14h00 Phòng Họp TVĐT Lễ bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2021 – 2022 – Ban Tổ chức

– Ban Giám khảo

– Nhà giáo tham gia Hội giảng

15h00 Phòng chuyên gia khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 v/v chuẩn bị Đại hội – Toàn thể đảng viên chi bộ 3
Năm 21/7 Cả ngày Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 319 của Thành ủy)
Sáng: 07h45

Chiều: 13h45

Hội trường H1 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 89 của Đảng ủy khối CQDC Đảng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chi ủy 7 chi bộ

– Toàn thể đảng viên Trường

Sáu 22/7 Cả ngày Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TƯ Đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 319 của Thành ủy)
07h45 Hội trường H1 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TƯ đảng khóa XIII (theo Giấy mời số 89 của Đảng ủy khối CQDC Đảng) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Chi ủy 7 chi bộ

– Toàn thể đảng viên Trường

14h00 Phòng Truyền thống Đại hội chi bộ 3 – Đ/c Phương (BT)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 3

Bảy 23/7 08h00 Phòng Truyền thống Đại hội chi bộ 6 – Đ/c Quang Trung (UV BTV)

– Toàn thể đảng viên chi bộ 6

CN 24/7        

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Thông báo tuyển sinh liên kết đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp giữa …