LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA BGH (Từ 06/7/2020 đến 12/7/2020)

Thứ hai (ngày 06/7):

            – 13h30: Nghiệm thu đề tài NCKH/SKKN/TBĐTTL cấp trường năm học 2019-2020. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thùy Trang, Quang Trung, Nhật Minh, Thanh Nghi, Quốc Trung, Hồng Tho, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Thơ, chủ nhiệm và thành viên các đề tài. Địa điểm: Phòng Họp và phòng Họp 2 khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – PHT Văn Đức làm việc tại Trường

 

Thứ ba (ngày 07/7):

            – 08h30: Họp v/v báo cáo chuyến đi thực tế tại Hà Nội. TP: PHT Văn Đức, Hữu Hậu, Thanh Điền, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp ban thường vụ Đảng ủy tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 08/7):  

            – HT Trọng Sơn dự kỳ họp thứ 17 của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2022 tại Hội trường UBND TPCT (từ ngày 08-10/7/2020)

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ năm (ngày 09/7):

            – PHT Văn Đức, PHT Thùy Trang làm việc tại Trường

 

Thứ sáu (ngày 10/7):

            – 08h00: PHT Thùy Trang dự Họp sơ kết (theo Thư mời số 74 của Hội khuyến học TPCT) tại Hội trường Ban Tôn Giáo TPCT

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: Họp giao ban tháng 7. TP: Ban giám hiệu, Trưởng (hoặc Phó) các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, Trưởng và Phó khoa Đại cương, Bí thư (hoặc Phó bí thư) Đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ bảy (ngày 11/7):

            – 08h30: Ban giám hiệu làm việc với Khoa Động lực. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, toàn thể giáo viên khoa Động lực. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Chủ nhật (ngày 12/7):

Kiểm tra thêm

Lịch thi học kì II – Năm học 2019 – 2020

Xem tại đây