LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA BGH (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ hai (ngày 29/6):

            – 08h30: Họp về đào tạo theo chương trình chất lượng cao. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: HT Trọng Sơn, Bá Hùng dự Họp (theo Giấy mời 1726 của Sở Nội vụ) tại Hội trường Sở Nội vụ TPCT

            – 14h00: Làm việc với Cty cổ phần năng lượng TTC. TP: PHT Văn Đức, Nhật Minh, Quang Trung, Văn Đúng. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 30/6):

            – 07h30: HT Trọng Sơn dự Hội nghị (theo Giấy mời 320 của Thành ủy) tại Hội trường các ban xây dựng Đảng.

            – 14h00: Họp triển khai hóa đơn điện tử và không sử dụng tiền mặt trong HSSV. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Quang Trung, Ái Nhân. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp xét tốt nghiệp khóa 17.1 và 18.3. TP: Ban giám hiệu, Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho, Trưởng các Khoa/Tổ bộ môn, Cúc, Hồng Châu.  Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ tư (ngày 01/7):  

            – 08h00: HT Trọng Sơn làm việc với Ban chấp hành Đoàn trường tại phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Họp chuẩn bị công tác tháo dỡ công trình. TP: HT Trọng Sơn, PHT Văn Đức, Nhật Minh, Bá Hùng, Ái Nhân. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: Họp xét học bổng khuyến khích học nghề HKI năm học 2019 – 2020 cho HSSV các khóa. TP: HT Trọng Sơn, PHT Thùy Trang, Quang Trung, Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 15h30: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ năm (ngày 02/7):

            – Ban giám hiệu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CQDC Đảng TPCT (phiên trù bị lúc 07h30, mặc lễ phục) tại Hội trường Thành ủy (từ ngày 02-04/7/2020)

 

Thứ sáu (ngày 03/7):

            – Ban giám hiệu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CQDC Đảng TPCT (phiên chính thức lúc 07h00, mặc lễ phục) tại Hội trường Thành ủy (từ ngày 02-04/7/2020)

 

Thứ bảy (ngày 04/7):

            – Ban giám hiệu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CQDC Đảng TPCT (phiên chính thức lúc 07h00, mặc lễ phục) tại Hội trường Thành ủy (từ ngày 02-04/7/2020)

 

Chủ nhật (ngày 05/7):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA BGH (Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020)

Thứ hai (ngày 15/6):             – 09h00: Tiếp và làm việc với Tập đoàn Daikin. …