LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2022 (Từ ngày 20/6 đến hết ngày 26/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội giảng Nhà giáo GDNN cấp trường năm 2022 – Theo Quyết định số 360/QĐ-CĐN và Quyết định số 361/QĐ-CĐN ngày 08/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
Ba 21/6 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp v/v chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội các chi bộ – Ban chấp hành Đảng bộ

– Bí thư các chi bộ

09h30 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2022 – Theo Quyết định số 402/QĐ-CĐN ngày 17/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
13h00 Hội trường H4 khu Nhà xưởng 4 tầng Đại hội Đại biểu Đoàn  Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024 (phiên 1) – Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường

– Đại diện HSSV các lớp

22/6 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét HSSV không hoàn thành học phí HKI năm học 2021 – 2022, buộc thôi học năm học 2020 – 2021 và giải quyết đơn xin học lại sau khi có quyết định xóa tên – Theo Quyết định số 401/QĐ-CĐN ngày 17/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
09h30 Phòng Họp 2 – Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

13h00 Hội trường H4 khu Nhà xưởng 4 tầng Đại hội Đại biểu Đoàn  Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2024 (phiên 2) – Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn trường

– Đại diện HSSV các lớp

Năm 23/6 07h30 Hội trường các ban xây dựng Đảng Đ/c Phương (BT) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP mở rộng (theo Giấy mời số 306 của Thành ủy)
08h30 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng xét hoàn trả chi phí hỗ trợ sau đào tạo thạc sĩ trong nước đối với viên chức – Theo Quyết định số 407/QĐ-CĐN ngày 21/6/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
14h00 Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị Giao ban An ninh, tư tưởng trong ĐVTN, sinh viên TPCT quý II năm 2022 (theo Thư mời của Thành đoàn Cần Thơ)
Sáu 24/6 07h30 Hội trường VP UBND TPCT Thầy Đức (PHT), Thầy Hiếu dự Hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số hình thành đô thị động lực thông minh kết nối khu vực và thế giới (theo Giấy mời số 446 của UBND TPCT)
08h30 Phòng Họp 2 Họp xét hết tập sự đối với viên chức – Ban giám hiệu

– Thầy Điền

– Thầy Nhất, Thầy Trung Quang

09h30 Phòng Họp TVĐT Hội đồng thẩm định Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng, cao đẳng chất lượng cao, trình độ trung cấp, trung cấp chất lượng cao tại Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ – Theo Quyết định số 138/QĐ-CĐN ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
14h00 Phòng Họp trực tuyến số 2 – Công an TPCT Thầy Phương (HT) dự Hội thảo góp ý, đánh giá hoàn thiện bản thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố “QLNN về ANTT đối với HSSV các trường ĐH, CĐ của lực lượng Công an TPCT” (theo Giấy mời của Công an TPCT)
Bảy 25/6  
CN 26/6

Xem thêm

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHA TRANG