LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 CỦA BGH (Từ 08/6/2020 đến 14/6/2020)

Thứ hai (ngày 08/6):

            – 08h30: Họp Ban thường vụ Đảng ủy tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 09h30: Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường. TP: Ban thường vụ Đảng ủy, Quang Trung, Trọng Hiếu, Đăng Khoa, Huỳnh Anh. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. TP: Trọng Sơn, Thùy Trang, Thanh Nghi, Thanh Điền, Bá Hùng, Hồng Tho, Quang Trung, Nguyễn Tuấn, Hữu Hậu. Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ ba (ngày 09/6):

            – 09h00: Họp v/v thành lập Đoàn chuyên gia đi khảo sát thực tế về danh mục trang thiết bị dự kiến đầu tư cho Trường CĐN Cần Thơ. TP: Ban giám hiệu, Nhật Minh, Bá Hùng, Quốc Trung, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Hữu Hậu, Nguyễn Tuấn, Bỉnh Tiến, Thanh Tuyền, Hữu Nghĩa, Trọng Hiếu. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h00: Họp chi bộ Văn phòng I. TP: Đảng viên chi bộ VP1 (13h45 cấp ủy chi bộ hội ý tại phòng Họp 2). Địa điểm: Phòng Truyền thống khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 14h30: Họp chi bộ đào tạo I. TP: Đảng viên chi bộ ĐT1. Địa điểm: Văn phòng khoa Cơ khí. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ tư (ngày 10/6):  

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h30: Họp chi bộ Văn phòng II. TP: Đảng viên chi bộ VPII. Địa điểm: Thư viện sách khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – HT Trọng Sơn làm việc tại Trường

Thứ năm (ngày 11/6):

            – BGH làm việc tại Trường

Thứ sáu (ngày 12/6):

            – 08h00: HT Trọng Sơn dự Kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân TPCT (theo Giấy mời số 177 HĐND TPCT) tại Hội trường Ủy ban nhân dân TPCT.

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 14h00: Họp Hội đồng đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020. TP: Ban giám hiệu, Hồng Tho, Thanh Nghi, Bá Hùng, Quang Trung, Quốc Trung, Nhật Minh, Ái Nhân, Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Trọng Nhân, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Bỉnh Tiến, Trung Quang, Hồng Châu, Thanh Tuyền, Trọng Hiếu, Huỳnh Anh, Thanh Nhàn. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Thứ bảy (ngày 13/6):

            – 08h30: Họp giáo viên chủ nhiệm tháng 6/2020. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Ái Nhân, Trưởng (hoặc Phó) các Khoa – Tổ bộ môn, toàn thể giáo viên chủ nhiệm các khóa. Địa điểm: Phòng 314 dãy H3. LỊCH THAY THÔNG BÁO

Chủ nhật (ngày 14/6):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA BGH (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Thứ hai (ngày 29/6):             – 08h30: Họp về đào tạo theo chương trình chất …