LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/2022 (Từ ngày 13/6 đến hết ngày 19/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 13/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

14h00 Phòng chuyên gia khoa Cơ khí Họp Ban chấp hành Công đoàn quý II/2022 – Ban chấp hành Công đoàn
Ba 14/6     Thầy Đức (PHT) làm việc tại Trường
    Thầy Quang Trung (PHT) nghỉ phép
13h00 Hội trường A – Bệnh viện Phụ sản TPCT Đ/c Phương (BT), đ/c Cúc (TCĐU) dự Đại hội điểm chi bộ phòng Kế hoạch Tổng hợp – Quản lý chất lượng lần thứ IV – Nhiệm kỳ 2022 – 2025 (theo Giấy mời số 156 của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TPCT)
15/6 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp thông qua văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn trường CĐN Cần Thơ cùng với Thành Đoàn Cần Thơ – Thầy Phương (HT)

– Thầy Nguyễn Tuấn

– Thầy Hiếu, Thầy Huỳnh Anh, Thầy Thanh Lợi

10h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (theo Công văn 464 của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp) – Ban giám hiệu
15h00 Phòng Họp 2 – Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

Năm 16/6     Thầy Phương (HT), Thầy Đức (PHT) làm việc tại Trường
    Thầy Quang Trung (PHT) nghỉ phép
Sáu 17/6     Thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h00 Hội trường 4 – Lầu 8 Nhà điều hành trường ĐHCT Thầy Phương (HT), Thầy Minh Trung dự Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2022 – 2023 (theo Thư mời của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Cần Thơ)
14h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng viên chức giai đoạn 2016 – 2021 (theo Giấy mời số 238 của HĐND TPCT) – Thầy Phương (HT), thầy Đức (PHT)

– Thầy Điền, cô Cúc

– Thầy Nhất

– Thầy Hùng

Bảy 18/6        
CN 19/6        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến hết ngày 05/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 30/5 08h30 Phòng Họp TVĐT …