LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA BGH (Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6)

Thứ hai (ngày 01/6):

            – 14h00: Họp Ban thư ký kiểm định. TP: Ban giám hiệu, Bá Hùng, Thanh Nghi, Quốc Trung, Quang Trung, Ái Nhân, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Chí Thiện, Trọng Nhân, Minh Ngọc, Tú Uyên, Minh Hải, Như Ý, Trọng Hiếu, Minh Mẫn, Kiều Trang, Đinh Thị Khoa, Lê Minh Nhựt, Mộng Thùy, Thanh Lợi, Quốc Cường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ ba (ngày 02/6):

            – BGH làm việc tại Trường

 

Thứ tư (ngày 03/6):  

            – 08h30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban giám hiệu, Bá Hùng tại Phòng Hiệu trưởng. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – 13h30: Họp về việc thông qua dự thảo Điều lệ trường. TP: Ban giám hiệu, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

           

Thứ năm (ngày 04/6):

            – 08h00: Họp giao ban tháng 6/2020. TP: Ban giám hiệu, Trưởng (hoặc Phó) các Phòng – Khoa – Tổ bộ môn, Trưởng và Phó khoa Đại cương, Bí thư (hoặc Phó bí thư) Đoàn trường. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

            – 13h30: Làm việc với Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT và tổ chức WWO về dự án xây dựng kỹ năng vào đời cho thanh thiếu niên. TP: PHT Thùy Trang, Thanh Nghi, Ái Nhân, Chí Lợi, Trọng Hiếu. Địa điểm: Phòng Họp khu TVĐT. LỊCH THAY THÔNG BÁO

 

Thứ sáu (ngày 05/6):

            – 13h00: PHT Văn Đức dạy tại Khoa Cơ khí

            – PHT Thùy Trang, Ái Nhân dự Hội thảo (theo Công văn 952 Tổng cục GDNN) tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TPHCM (Phòng QTTB chuẩn bị xe)

            – HT Trọng Sơn làm việc tại Trường.

 

Thứ bảy (ngày 06/6):

           

Chủ nhật (ngày 07/6):

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA BGH (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Thứ hai (ngày 22/6):             – PHT Thùy Trang việc tại Trường             – HT …