LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến hết ngày 12/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 06/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Ban chấp hành Đảng bộ

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

15h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp giao ban tháng 6 Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

Ba 07/6     Thầy Quang Trung (PHT) nghỉ phép
08h00 Hội trường Văn phòng UBND TPCT Thầy Phương (HT) dự Họp trao đổi các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 (theo Giấy mời số 392 của UBND TPCT)
14h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 6 – Viên chức Tổ bộ môn Điện lạnh
15h00 Phòng Họp 2 – Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

08/6 07h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Đức (PHT) dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 01/11/2012 của BCH TƯ Đảng khóa XI (theo Giấy mời số 302 của Thành ủy)
08h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ (bước 2) – Ban chấp hành Đảng bộ
08h00 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 6 – Viên chức khoa Đại cương
08h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ (bước 3) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Bí thư và Phó bí thư các chi bộ

– Trưởng và Phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 2) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng và Phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 3) – Ban Thường vụ đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp của Đảng bộ (bước 4) – Ban chấp hành Đảng bộ
10h30 Phòng Hiệu trưởng Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 4) – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban Giám hiệu

– Cô Cúc

14h00 Phòng KĐ-ĐBCL Họp phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 6 – Viên chức phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng
14h00 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 6 – Viên chức khoa Động lực
14h30 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 – Toàn thể đảng viên chi bộ 5
14h30 VP Trung tâm LKĐT-QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 6 – Viên chức Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp
Năm 09/6 08h00 Hội trường các ban xây dựng Đảng Thầy Phương (HT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (theo Giấy mời số 83 Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng)
08h00 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ Thông tin định kỳ tháng 6 – Viên chức khoa CNTT
08h30 Phòng chuyên gia khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 – Toàn thể đảng viên chi bộ 3
09h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 6 – Viên chức khoa Điện
09h00 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 6 – Viên chức khoa Xây dựng
10h00 VP khoa Điện tử Họp chi bộ 4 – Toàn thể đ ảng viên chi bộ 4
14h00 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 1 – Toàn thể đảng viên chi bộ 1
14h00 Phòng Truyền thống Họp chi bộ 2 – Toàn thể đảng viên chi bộ 2
14h30 Phòng Họp dãy H2 Họp chi bộ 6 – Toàn thể đảng viên chi bộ 6
14h30 VP Đoàn trường Họp chi bộ 7 – Toàn thể đảng viên chi bộ 7
Sáu 10/6     Thầy Đức (PHT), Thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h00 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II – TP. HCM Thầy Phương (HT), thầy Minh Trung dự Hội nghị về tuyển sinh, đào tạo nhân lực Logicstics (theo Công văn số 1030 của Tổng cục GDNN)
08h30 Phòng Họp 2 Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 6 – Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
08h30 Phòng NCKH-HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 6 – Viên chức phòng NCKH-HTQT
Buổi chiều Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu Thầy Phương (HT), Nhật Minh, Minh Trung, Bỉnh Tiến, Nguyễn Tuấn, Thanh Điền, Thanh Tuyền đi công tác tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 10-11/6/2022 (theo Quyết định số 371/QĐ-CĐN ngày 09/6/2022)
Bảy 11/6 09h30 Phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 6 – Viên chức phòng Công tác HSSV
CN 12/6        

Xem thêm

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NHA TRANG