LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến hết ngày 05/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 30/5 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ – Ban chấp hành Đảng bộ
09h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

Ba 31/5 08h00 Hội trường các ban xây dựng Đảng Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/4/2017 của Thành ủy (theo Giấy mời số 300 của Thành ủy)
09h30 Phòng Dự án – Họp công tác thực hiện dự án

– Thương thảo hợp đồng (10h00)

– Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

14h30 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với công ty TNHH VITA VINA (Công ty du học tại Đức) – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc phó phụ trách các đơn vị: phòng Kế hoạch – Tài chính, trung tâm LKĐT-QHDN, khoa Động lực, khoa Xây dựng, khoa Cơ khí, khoa Điện tử

01/6     Thầy Phương (HT) làm việc tại Trường
07h30 Hội trường A – Trung tâm DVVL TPCT Thầy Quang Trung (PHT) dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (theo Giấy mời số 1763 của Sở LĐTBXH)
14h00 Hội trường các ban xây dựng Đảng Thầy Đức (PHT) dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy (theo Giấy mời số 301 của Thành ủy)
Năm 02/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

Sáu 03/6 07h30 Hội trường Thành ủy Thầy Phương (HT), Cô Hiền dự Phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND TP (theo Giấy mời số 218 của HĐND TPCT)
14h00 Phòng họp trực tuyến UBND TPCT Thầy Đức (PHT) dự họp trao đổi các vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TPCT theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 (theo Giấy mời số 386 của UBND TPCT)
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Khách mời: đ/c Bí thư ĐUK CQDC Đảng

– Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Ban chấp hành Đảng bộ

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

Bảy 04/6        
CN 05/6   Trung tâm sự kiện Gem Center – Quận 1 – TP HCM Thầy Phương (HT), Thầy Quốc Trung dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4 – Hội thảo chuyên đề 1 (theo thư mời của Ban Kinh tế Trung ương)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 08/5 08h00 HT Sở  GD&ĐT …