LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22/2021 (Từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 24/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

14h00 Phòng Họp 2 Họp bàn về Quy chế quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Ái Nhân, Thanh Nghi, Bá Hùng, Hà Minh

– Mộng Thùy

Ba 25/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp bộ phận Tuyển sinh 2021 – PHT Quang Trung

– Ái Nhân

– Trọng Hiếu

– Trúc Hà, Hiền Tưởng

09h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp 03 bộ phận Quản lý dự án giai đoạn 2021 – 2025 – PHT Văn Đức

– Nhật Minh, Bá Hùng, Hữu Hậu, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn

– Bỉnh Tiến, Thanh Giang, Chí Thiện

– Thanh Tuyền

– Hữu Nghĩa, Lan Phương, Đăng Khoa, Mỹ Linh

14h00 Phòng Họp 2 Họp v/v kiểm tra, bàn giao tài sản ký túc xá – PHT Văn Đức

– Như Ý, Phương Khanh, Mỹ Linh, Hùng Cường, Thúy

    HT Vũ Phương làm việc tại Trường
26/5 08h00 Phòng Họp khu TVĐT Tiếp và làm việc với Quận ủy – UBND Quận Bình Thủy – Ban giám hiệu

– Nhật Minh, Quốc Trung, Bá Hùng, Thanh Nghi

09h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng trường (theo Quyết định số  801/QĐ-UBND ngày 15/4/2021) – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Thanh Nghi, Quốc Trung, Bá Hùng, Thanh Điền, Hoàng Phúc, Nguyễn Tuấn, Hữu Hậu

– Bỉnh Tiến

– Trọng Hiếu, Hữu Nghĩa

Năm 27/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp v/v đào tạo ngoại ngữ của lớp CNOT (Đức) – HT Vũ Phương, PHT Quang Trung

– Ái Nhân, Quốc Trung, Nguyễn Tuấn

– Chí Thiện, Tuấn Cường

14h00 Phòng Họp 2 Họp kiểm tra công tác bàn giao tài sản Ký túc xá – PHT Văn Đức

– Nhật Minh, Bá Hùng

– Như Ý, Phương Khanh

Sáu 28/5     BGH làm việc tại Trường
Bảy 29/5        
CN 30/5        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25/2021 (Từ ngày 14/6/2021 đến hết ngày 20/6/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 14/6 08h30 Phòng Họp 2 …