LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến hết ngày 29/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 23/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

Ba 24/5 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét cấp học bổng học kỳ I, năm học 2021 – 2022 – Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐN ngày 06/5/2022
10h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện các hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá – Thầy Đức (PHT)

– Đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên

– Thầy Nhựt (phòng Công tác HSSV)

25/5 09h30 Phòng Dự án – Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

14h30 Phòng Họp 2 Họp xét hết thời gian tập sự của viên chức – Ban giám hiệu

– Thầy Điền, Cô Cúc

– Cô Tuyền

15h30 Phòng Họp 2 Họp xét đơn xin giảm giá căn tin – Thầy Đức (PHT)

– Thầy Điền, Cô Cúc

– Cô Hiền

Năm 26/5 08h30 Phòng Họp TVĐT Triển khai các quyết định thành lập các chi bộ và thực hiện công tác cán bộ – Ban chấp hành Đảng bộ

– Cấp ủy 7 chi bộ

09h00 Phòng Họp TVĐT Họp công tác cán bộ (bước 4) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng và Phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 3) – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng và Phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 4) – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

10h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp (bước 5) – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

13h30 Hội trường KS Đông Hà Fortuneland Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị chia sẻ thông tin về công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 (theo Giấy mời số 36 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPCT)
14h00 Phòng Họp 2

– Họp v/v góp ý dự thảo giá cho thuê phòng học, Hội trường

– Họp rà soát chuẩn bị xóa bảo hành dự án: sân đường nội bộ, căn tin, xưởng Điện tử (cũ)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh, Cô Cúc, Thầy Điền (CT Công đoàn)

– Cô Hiền

Sáu 27/5 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2022 – Theo Quyết định số 166/QĐ-CĐN ngày 01/4/2022
Bảy 28/5  
CN 29/5

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến hết ngày 12/6/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/6 08h30 Phòng Hiệu trưởng …