LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến hết ngày 22/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 16/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cô Cúc

Ba 17/5     Thầy Quang Trung (PHT) làm việc tại Trường
08h00 Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ Thầy Phương (HT) dự Khai mạc Hội thi TBĐTTL TPCT lần thứ VII năm 2022
Cả ngày Hội trường H1 Hội thi TBĐTTL TPCT lần thứ VII năm 2022 – Giảng viên dự thi

– Tổ công tác hỗ trợ (theo Quyết định số 281/QĐ-CĐN)

– Mời viên chức, giảng viên tham dự cổ vũ hội thi

18/5 08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 295 của Thành ủy)
08h00 Hội trường H1 Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 295 của Thành ủy) – Toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường
09h30 Phòng Dự án – Họp công tác thực hiện dự án

– Thương thảo hợp đồng (10h00)

– Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Nhật Minh

– Cô Hiền

– Thầy Hiếu

14h30 Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ Thầy Quang Trung (PHT) dự Bế mạc Hội thi TBĐTTL TPCT lần thứ VII năm 2022
Năm 19/5 08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Đức (PHT) dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ-TW ngày 07/5/2017 (theo Giấy mời số 296 của Thành ủy)
13h30 Hội trường H1 Họp thực hiện quy trình điều động viên chức lãnh đạo quản lý (bước 2) – Ban chấp hành Đảng bộ
13h50 Hội trường H1 Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 298 của Thành ủy) – Toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường
14h00 Hội trường Thành ủy Thầy Đức (PHT) dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 298 của Thành ủy)
15h00 Văn phòng Đoàn trường Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý (bước 2) – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

16h30 Hội trường H1 Họp sắp xếp lại vị trí các phòng/ khoa/ tổ bộ môn – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng/khoa: KHTC, TCHC, NCKH-HTQT, QTTB, Động lực, Điện, Điện tử, Cơ khí, Xây dựng, CNTT

– Tổ trưởng TBM Điện lạnh

Sáu 20/5 08h00 Hội trường Thành ủy Thầy Quang Trung (PHT) dự Lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho Quỹ khuyến học, khuyến tài của TP đợt I năm 2022 và trao 182 suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” cho học sinh lớp 12 nhà nghèo hiếu học trên địa bàn TPCT (theo Giấy mời số 63 của Hội khuyến học TPCT)
08h30 Phòng Họp 2 Họp v/v giải quyết tháo gỡ khó khăn trong công tác kiểm kê tài sản – Ban giám hiệu

– Thầy Nhật Minh, Cô Cúc

– Cô Hiền

– Thầy Hùng Cường, Thầy Phương Khanh

Bảy 21/5 07h45 Hội trường H4 khu Nhà xưởng 4 tầng Hội nghị chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”; Việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị – Toàn thể đảng viên, viên chức Trường

– BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên Trường

– BCH các đoàn khoa, BCH chi đoàn các lớp

– HSSV là đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại Trường

CN 22/5 06h30 Công viên sông Hậu (Cái Khế) Thầy Quang Trung (PHT) dự Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 (theo Giấy mời số 345 UBND TPCT)

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 (Từ ngày 02/5 đến hết ngày 08/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 02/5 – Nghỉ lễ 30/4 …