LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20/2021 (Từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 16/5/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Cả tuần Cả ngày Kiểm tra, giám sát giờ giảng và hồ sơ giáo viên của khoa Đại cương – Tổ kiểm tra, giám sát
Hai 10/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

09h25 Văn phòng khoa Cơ khí Họp chi bộ Đào tạo I – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT1
13h30 Phòng A3 – Nhà thi đấu đa năng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức khoa Xây dựng
13h30 Văn phòng khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức khoa Động lực
14h00 Phòng Truyền thống Họp chi bộ Văn phòng I – Toàn thể đảng viên chi bộ VP1
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ Văn phòng II – Toàn thể đảng viên chi bộ VP2
14h30 Văn phòng khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức khoa CNTT
16h00 Văn phòng khoa Điện Họp chi bộ Đào tạo II – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT2
Ba 11/5 08h00 Phòng Truyền thống Họp Tổ kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa 18.1, Trung cấp khóa 19.3 – PHT Văn Đức

– Ái Nhân

– Minh Ngọc, Mộng Thùy, Hiền Tưởng

08h30 Phòng Họp 2 Phỏng vấn, thực hành các ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức 2021 – Hội đồng xét tuyển viên chức
08h30 VP khoa Đại cương Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức khoa Đại cương
09h00 Phòng Truyền thống Họp về giải pháp điều chỉnh chuẩn đầu ra – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Hồng Tho

09h00 VP Trung tâm LKĐT-QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức Trung tâm LKĐT-QHDN
09h30 Khoa Động lực Phỏng vấn, thực hành các ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức 2021 – Hội đồng xét tuyển viên chức
13h30 Khoa Xây dựng Phỏng vấn, thực hành các ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức 2021 – Hội đồng xét tuyển viên chức
14h30 Tổ bộ môn Điện lạnh Phỏng vấn, thực hành các ứng viên dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức 2021 – Hội đồng xét tuyển viên chức
14h30 Văn phòng khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức khoa Điện tử
12/5 08h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức Tổ bộ môn Điện lạnh
09h00 Phòng Truyền thống Họp Ban chấp hành Đảng bộ – Ban chấp hành Đảng bộ
13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu
Năm 13/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp rà soát lớp nghiệp vụ sư phạm ghép với CNOT – PHT Quang Trung

– Hà Minh, Thanh Nghi, Ái Nhân, Thơ

– Chí Lợi

13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu
13h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp xét khen thưởng về công tác kiểm định 2020 – Ban giám hiệu

– Trưởng và Phó các phòng/ khoa /Tổ bộ môn/ Trung tâm

14h00 Phòng Họp khu TVĐT Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 42 của ĐUK CQDC Đảng) – Ban chấp hành Đảng bộ
14h00 VP phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác HSSV định kỳ tháng 5 – Toàn thể viên chức phòng CT HSSV
Sáu 14/5 08h30 Phòng Truyền thống Họp rà soát thi tốt nghiệp; kế hoạch kiểm định chương trình, giáo trình – PHT Quang Trung

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho

– Trưởng/Phó phụ trách các khoa/tổ bộ môn

14h00 Phòng Họp khu TVĐT Tiếp và làm việc với Công ty Thép Tây Đô – HT Vũ Phương

– Quốc Trung

– Thanh Giang, Bỉnh Tiến

– Tuấn Cường

    PHT Văn Đức làm việc tại Trường
Bảy 15/5        
CN 16/5        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23/2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến hết ngày 06/6/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 31/5 08h30 Phòng Họp 2 …