LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM 2023 (Từ ngày 08/5 đến hết ngày 14/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 08/5 08h00 HT Sở  GD&ĐT Cô Tho (PHT) dự Hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển GD&ĐT trên địa bàn TPCT
08h00 VP khoa ĐT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên CB4
08h30 VP khoa ĐC-GDNN Họp khoa Đại cương – Giáo dục nghề nghiệp định kỳ tháng 5 Viên chức khoa ĐC-GDNN
09h00 VP Trung tâm LKĐT Họp trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 5 Viên chức trung tâm LKĐT-QHHT
14h00 Phòng Truyền thống Họp chi bộ 2 – Thầy Trung (PHT),

– Cô Tho (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB2

14h00 VP Đoàn thanh niên Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên CB7
14h30 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 5 Viên chức khoa Điện
14h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 5 Viên chức khoa CNTT
15h30 Phòng họp TVĐT Họp HĐ tuyển dụng Các thành viên HĐ
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ 5 Toàn thể đảng viên CB5
Ba 09/5 08h00 Hội trường H1 Khai mạc Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường – Ban tổ chức Hội giảng

– Ban giám khảo Hội giảng

– Ban thư ký Hội giảng

– Các GV tham gia Hội giảng

– GV các khoa (nếu không có giờ dạy sáng thứ 3)

14h00 VP khoa Cơ khí Họp chi bộ 3 – Thầy Đức (PHT)

– Toàn thể đảng viên CB3

14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ 6 Toàn thể đảng viên CB6
14h30 VP khoa CNNL Họp khoa Công nghệ nhiệt lạnh định kỳ tháng 5 Viên chức khoa CNNL
14h30 Phòng truyền thống Họp chi bộ 1 – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể đảng viên CB1

15h30 Phòng truyền thống Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 5 – Thầy Phương (HT)

– Viên chức phòng KH-TC

10/5     BGH làm việc tại Trường  
08h30 VP khoa CK Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 5 Viên chức khoa CK
08h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 5 Viên chức phòng CT HSSV
14h00 VP khoa ĐL Họp khoa Động lực định kỳ tháng 5 Viên chức khoa ĐL
14h00 Phòng ĐT Họp phòng Đào tạo định kỳ tháng 5 Viên chức phòng ĐT
Năm 11/5 08h30 VP khoa ĐT Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 5 Viên chức khoa ĐT
13h30 Hội trường H1 Bế mạc Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường – Ban tổ chức Hội giảng

– Ban giám khảo Hội giảng

– Ban thư ký Hội giảng

– Các GV tham gia Hội giảng

– GV các khoa (nếu không có giờ dạy chiều thứ 5)

15h00 Phòng họp TVĐT Tiếp Phó BT và Hiệu trưởng các trường PTTH Thị xã Ngã Năm – Thầy Phương (HT);

– Cô Tho (P.HT);

– Lãnh đạo P.ĐT, TC-HC, TT. LKĐT-QHHT;

– Lãnh đạo các khoa.

(P.ĐT chuẩn bị nội dung giới thiệu và phố hợp các khoa dẫn đoàn tham quan)

Sáu 12/5     BGH làm việc tại Trường  
09h00 Phòng Họp 2 Họp Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh – Ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh (theo Quyết định số 100/QĐ-CĐN ngày 09/02/2023)

– GV các khoa tham gia hỗ trợ công tác tuyển sinh

Bảy 13/5 08h30 Phòng Họp 2 Họp Công tác thực hiện Dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư thiết kế Dự án

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 14/5        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5 đến hết ngày 06/5/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 01/5     Nghỉ Lễ …