LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến hết ngày 15/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 09/5 08h00 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp PHT Quang Trung dự Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2022 (theo Giấy mời số 1444 của Sở LĐTBXH) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
08h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 5 – Viên chức tổ bộ môn Điện lạnh
09h00 Phòng KĐ-ĐBCL Họp phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 5 – Viên chức phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng
14h30 Phòng chuyên gia khoa Cơ khí Họp chi bộ Đào tạo I – Bí thư Đảng bộ đ/c Vũ Phương

– Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT I

14h30 Phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 5 – Viên chức phòng Công tác HSSV
Ba 10/5 07h30 Hội trường các ban xây dựng Đảng HT Vũ Phương dự Khai mạc Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2022 (theo Giấy mời số 77 của Đảng ủy khối CQDC Đảng) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
08h30 Phòng Họp 2 Họp Tổ kiểm kê tài sản – PHT Văn Đức

– Xuân Hiền

– Phương Khanh, Hùng Cường, Thanh Lợi

08h30 Hội trường H1 Họp giáo viên chủ nhiệm định kỳ – PHT Quang Trung

– Minh Trung

– Lê Minh Nhựt

– Toàn thể giáo viên chủ nhiệm các khóa 19 – 20 – 21

09h30 Phòng Dự án – Họp công tác thực hiện dự án

– Thương Thảo họp đồng (bắt đầu lúc 10h00)

– HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

10h30 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 5 – Viên chức khoa Xây dựng
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp chi bộ Văn phòng I – Toàn thể đảng viên chi bộ VP I
14h30 Phòng Họp 2 Họp chi bộ Văn phòng II – Toàn thể đảng viên chi bộ VP II
14h30 VP khoa Cơ khí Họp khoa Cơ khí định kỳ tháng 5 – PHT Văn Đức

– Viên chức khoa Cơ khí

14h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 5 – Viên chức khoa Công nghệ thông tin
16h00 VP khoa Điện Họp chi bộ Đào tạo II – UVBTV đ/c Quang Trung

– Toàn thể đảng viên chi bộ ĐT II

11/5 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét cấp học bổng học kỳ II, năm học 2020 – 2021 – Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐN ngày 06/5/2022
08h30 Phòng NCKH-HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 5 – Viên chức phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
09h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cúc

09h30 VP Trung tâm LKĐT-QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 5 – Viên chức Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp
13h30 Hội trường Thành ủy PHT Văn Đức dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương V khóa XIII và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 15/7/2011, sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TƯ ngày 11/4/2017 của Thành ủy (theo Giấy mời số 294 của Thành ủy) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
14h30 Phòng Họp TVĐT Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 5 – HT Vũ Phương

– Viên chức phòng Kế hoạch – Tài chính

Năm 12/5     PHT Quang Trung làm việc tại Trường  
08h00 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 5 – Viên chức khoa Điện tử
08h30 Phòng Họp 2 Họp v/v thông qua tờ trình (03 nghề trọng điểm cấp độ ASEAN) – PHT Văn Đức

– Nhật Minh, Hữu Hậu, Thanh Điền

– Hữu Nghĩa, Thanh Giang, Thanh Tuyền

– Trọng Hiếu, Lan Phương

08h30 Phòng Truyền thống Họp phòng Tổ chức – Hành chính định kỳ tháng 5 – Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
08h30 VP Khoa Đại cương Họp Khoa Đại cương – HT Vũ Phương

– Viên chức khoa Đại cương

14h00 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng xét hoàn trả chi phí hỗ trợ sau đào tạo – PHT Văn Đức

– Thanh Điền, Cúc

– Xuân Hiền, Thống Nhất

Sáu 13/5     PHT Văn Đức, PHT Quang Trung làm việc tại Trường  
09h00 Trực tuyến HT Vũ Phương, Thanh Tuyền, giảng viên tham gia chương trình Daikin dự Họp tổng kết chương trình hợp tác Tổng cục GDNN – Daikin Vietnam – Nhà trường năm 2021 (theo email Thư mời của Daikin Vietnam)
Bảy 14/5 08h30 Văn phòng khoa Điện Dự góp ý các thiết bị tham gia Hội thi TBĐTTL cấp TP lần VII năm 2022 – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Hữu Hậu, Bỉnh Tiến

– Minh Trung

– Đăng Khoa

09h30 Phòng 4 – khoa Điện tử – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Hữu Hậu

– Minh Trung, Hữu Nghĩa

– Thanh Nhàn, Tuấn Khanh

CN 15/5        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 (Từ ngày 02/5 đến hết ngày 08/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 02/5 – Nghỉ lễ 30/4 …