LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18/2022 (Từ ngày 02/5 đến hết ngày 08/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 02/5 – Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 (theo Thông báo số 174/TB-CĐN ngày 06/4/2022)
Ba 03/5 – Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 (theo Thông báo số 174/TB-CĐN ngày 06/4/2022)
04/5 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cúc

14h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Ban giám hiệu

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

Năm 05/5 14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

– Quốc Trung

15h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp giao ban tháng 5 Ban giám hiệu

– Trưởng/Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

Sáu 06/5     Ban giám hiệu làm việc tại Trường  
09h30 Văn phòng khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 5 – Viên chức khoa Điện
Bảy 07/5 08h00 Hội trường UBND TPCT PHT Quang Trung dự Hội nghị tổng kết tháng Thanh niên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh niên 2022 (theo Giấy mời số 300 của UBND TPCT) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
CN 08/5        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến hết ngày 15/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 09/5 08h00 Trường Cao đẳng …