LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2022 (Từ ngày 25/4 đến hết ngày 01/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 25/4 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cúc

14h30 Hội trường H1 Họp mặt đối thoại và chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 3 và tháng 4/2022 – Ban giám hiệu

– BCH Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Toàn thể viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 3 và tháng 4/2022

Ba 26/4 Cả ngày Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 24/01/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và các nghị quyết, đề án, chương trình của Thành ủy (theo Giấy mời số 286 của Thành ủy) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
27/4     PHT Văn Đức, PHT Quang Trung làm việc tại Trường
07h30 Hội trường Thành ủy HT Vũ Phương, Cúc dự Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quy định của BTV Thành ủy về công tác quy hoạch cán bộ (theo Giấy mời số 287 của Thành ủy) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
Năm 28/4 07h00 Giảng đường 1 – Trường Cao đẳng Cần Thơ PHT Quang Trung dự Hội thảo khoa học (theo Thư mời của Trường Cao đẳng Cần Thơ) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
14h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

14h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn trường

– Trưởng và Phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

Sáu 29/4 05h15   PHT Văn Đức, Thanh Điền, Thống Nhất, Đăng Khoa đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ, viếng tượng đài Bác Hồ (theo Giấy mời số 278 của UBND TPCT) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
07h30 Hội trường Thành ủy PHT Văn Đức dự Họp mặt kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và Kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), (theo Thư mời của BTC các ngày lễ, kỷ niệm TPCT) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
09h30 Phòng Họp 2 Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực Đoàn trường về nhân sự BCH khóa mới và một số việc tổ chức đại hội Đoàn trường – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Nguyễn Tuấn

– Thường trực Đoàn trường

14h00 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý (bước 2) – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cúc

Bảy 30/4 – Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 (theo Thông báo số 174/TB-CĐN ngày 06/4/2022)

– PHT Văn Đức trực lễ theo danh sách phân công

CN 01/5 – Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 (theo Thông báo số 174/TB-CĐN ngày 06/4/2022)

– HT Vũ Phương trực lễ theo danh sách phân công

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến hết ngày 15/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 09/5 08h00 Trường Cao đẳng …