LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2021 (Từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 25/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 19/4 08h30 Phòng họp khu TVĐT Họp mặt đối thoại và chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 04. – Ban giám hiệu

– BCH Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Toàn thể viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 04

09h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

    PHT Quang Trung trực tiếp công dân
Ba 20/4 08h00 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng tuyển dụng và Ban giám sát kỳ xét tuyển dụng viên chức 2021 – PHT Văn Đức, PHT Quang Trung

– Bá Hùng, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Quốc Trung

– Trung Quang, Bỉnh Tiến

– Thanh Tuyền, Thúy Lan (P. TCHC)

08h30 Phòng Họp 2 Họp v/v phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021 – Ban giám hiệu

– Nhật Minh

– Tuấn Cường

– Phòng Đào tạo

09h30 Phòng Họp 2 Họp v/v chi phúc lợi nhà trường – Ban giám hiệu

– BTV Công đoàn

– Bá Hùng

– Tuấn Cường

21/4     Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương theo thông báo số 311/TB-CĐN ngày 15/4/2021
    PHT Văn Đức, Bá Hùng trực lễ theo danh sách phân công số 305/DS-CĐN ngày 14/4/2021
Năm 22/4 09h30 Phòng họp 2 – VP UBND TPCT Ban giám hiệu, Bá Hùng dự họp tại UBND TPCT (theo Giấy mời 203 của UBND TPCT)  
13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu
13h30 Phòng Họp 2 Họp Ban kiểm phiếu đăng ký dự tuyển – Bá Hùng, Quốc Trung Nguyễn Tuấn

– Trung Quang

– Thanh Tuyền, Thúy Lan (TCHC)

14h30 Phòng Truyền thống Họp các ban quản lý dự án – Ban giám hiệu

– Nhật Minh, Bá Hùng, Hữu Hậu, Thanh Điền, Nguyễn Tuấn, Hoàng Phúc

– Thanh Giang, Chí Thiện, Bỉnh Tiến

– Thanh Tuyền, Lan Phương, Mỹ Linh, Hữu Nghĩa, Đăng Khoa

Sáu 23/4 08h00 Hội trường Sở nội vụ HT Vũ Phương dự Trao đổi, tham vấn, góp ý nội dung xây dựng Nghị quyết của Thành ủy (theo Giấy mời số 44 của Sở Nội vụ)  
14h30 Phòng Truyền thống Họp xét học bổng HKI, năm học 2020 – 2021 – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho, Nguyễn Tuấn, Hữu Hậu

– Bỉnh Tiến

– Tuấn Cường, Trọng Hiếu

15h30 Phòng Truyền thống Họp bàn về hợp đồng với Daikin Vietnam – HT Vũ Phương

– Nhật Minh, Quốc Trung

– Tuấn Cường

– Thanh Tuyền, Lan Phương

Bảy 24/4        
CN 25/4        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16/2021 (Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 18/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 12/4 08h30 Phòng Họp 2 …