LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến hết ngày 24/4/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 18/4 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Cúc

Ba 19/4 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp xét thi đua quý I năm 2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

– Như Ý

Sau cuộc họp thi đua Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng xét HSSV hoàn thành năm học và buộc thôi học năm học 2020 – 2021 – Theo Quyết định số 216/QĐ-CĐN ngày 18/4/2022 của Trường CĐN Cần Thơ
20/4 08h30 Phòng Truyền thống Họp v/v thiếu giáo viên và dư giờ đối với khoa Động lực, Tổ bộ môn Điện lạnh – PHT Quang Trung

– Nguyễn Tuấn

– Minh Trung, Thanh Tuyền

09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

Năm 21/4 15h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng trường – Hội đồng Trường
Sau cuộc họp HĐT Phòng Họp khu TVĐT Họp Ban chấp hành Đảng bộ – Ban chấp hành Đảng bộ
Sáu 22/4 08h00 Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị (theo Giấy mời số 284 của Thành ủy) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
Bảy 23/4        
CN 24/4        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến hết ngày 15/5/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 09/5 08h00 Trường Cao đẳng …