LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16/2021 (Từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 18/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 12/4 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

    PHT Văn Đức trực tiếp công dân tại Trường  
14h30 VP TBM Điện lạnh Họp Tổ bộ môn Điện lạnh định kỳ tháng 4 – Toàn thể viên chức TBM Điện lạnh
15h00 Phòng Họp 2 Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy – PHT Quang Trung

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Ba 13/4 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp bàn về chuẩn đầu ra – Ban giám hiệu

– Trưởng và Phó các phòng/khoa/TBM/Trung tâm

– Bí thư Đoàn trường

09h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi, chứng chỉ – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Bá Hùng, Quốc Trung, Hà Minh

– Bỉnh Tiến

– Trọng Hiếu, Mộng Thùy, Như Ý, Trúc Giang, Thanh Lợi, Thúy (CTHSSV)

14h30 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 4 – Toàn thể viên chức khoa Điện tử
14/4 08h00 Hội trường Ủy ban MTTQ TPCT PHT Văn Đức, Ái Nhân dự Họp mặt lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND TPCT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Giấy mời số 146 của UB MTTQ TPCT)  
13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu  
    HT Vũ Phương, PHT Quang Trung làm việc tại Trường  
Năm 15/4 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng thi tốt nghiệp v/v rà soát chuẩn bị xét thi tốt nghiệp và chuẩn đầu ra – Hội đồng thi tốt nghiệp
09h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng trường thông qua chuẩn đầu ra (kính mời đ/c Hiệu trưởng cùng dự) – Hội đồng trường

– HT Vũ Phương

13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu  
14h00 Hội trường UBND TPCT PHT Quang Trung dự Hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2021 (theo Giấy mời số 192 UBND TPCT)  
Sáu 16/4 07h30 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPCT PHT Quang Trung dự Hội thảo tư vấn Quy chế xét chọn và tôn vinh “Trí thức, nhà khoa học tiêu biểu TPCT” (theo Giấy mời số 70 của Liên hiệp các Hội KH&KT TPCT)  
08h00 Hội trường Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TPHCM HT Vũ Phương dự Hội nghị Kết nối hợp tác quốc tế trong hệ thống GDNN (theo Thư mời của Hội GDNN TPHCM)  
08h30 Phòng họp 2 PHT Văn Đức làm việc với phòng Tổ chức – Hành chính – Toàn thể viên chức phòng TCHC
15h30 VP Trung tâm LKĐT-QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 4 – Toàn thể viên chức Trung tâm LKĐT – QHDN
Bảy 17/4        
CN 18/4        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17/2021 (Từ ngày 19/4/2021 đến hết ngày 25/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 19/4 08h30 Phòng họp khu …