LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13/2021 (Từ ngày 22/3/2021 đến hết ngày 28/3/2021)

Thứ

Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 22/3     HT Vũ Phương, PHT Quang Trung làm việc tại Trường  
14h00 Hội trường Ủy ban MTTQ TPCT PHT Văn Đức dự Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND TPCT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo Giấy mời số 142 của Ủy ban MTTQ TPCT)  
Ba 23/3 08h30 Phòng Họp 2 Họp Hội đồng đấu thầu – PHT Văn Đức

– Thanh Điền, Bá Hùng, Hồng Tho

– Tuấn Cường

– Minh Ngọc, Thúy Lan (P. TCHC)

13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu  
    HT Vũ Phương, PHT Quang Trung làm việc tại Trường  
24/3 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng Tuyển sinh và Ban Thư ký Tuyển sinh năm 2021 – Hội đồng tuyển sinh

– Ban thư ký tuyển sinh

09h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp lấy ý kiến v/v xét học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho, Bá Hùng

– Tuấn Cường, Trọng Hiếu

– Trưởng và phó phụ trách các khoa/TBM

13h30 Hội trường các ban xây dựng Đảng PHT Quang Trung dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU (theo Giấy mời số 81 của Thành ủy)  
Năm 25/3 13h00 Khoa Cơ khí PHT Văn Đức dạy theo Thời khóa biểu  
14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng thẩm định quy trình số 100 “quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ” – Ban giám hiệu

– Hồng Tho, Thanh Nghi, Ái Nhân, Bá Hùng, Nhật Minh, Thơ, Quốc Trung

– Hữu Hậu, Hoàng Phúc, Thanh Điền, Hà Minh, Nguyễn Tuấn

– Trung Quang, Bỉnh Tiến, Hồng Châu, Thanh Tuyền

– Tuấn Cường, Trọng Hiếu

Sáu 26/3 07h30 Hội trường Thành ủy PHT Văn Đức dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU (theo Giấy mời số 83 của Thành ủy)  
13h00 Phòng  máy tính (lầu 1 dãy H2) Họp trực tuyến với chuyên gia Đức (lần 3) về nghề Công nghệ ô tô – PHT Quang Trung

– Thanh Nghi, Nguyễn Tuấn

– Chí Thiện

– Minh Thuấn, Ng. Phạm Huỳnh Anh, Thành Danh

13h30 Hội trường H1 Metting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM – Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ – Đại diện Ban giám hiệu

– Trưởng (hoặc Phó) các Phòng/Khoa/TBM

– Ban chấp hành Đoàn trường

15h00 Phòng Hội thảo 2 – Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ HT Vũ Phương, Bá Hùng, Như Ý dự Hội nghị triển khai công tác thi đua và ký giao ước thi đua khối các trường ĐHCĐ năm 2021 (theo Thông báo số 192 của Khối thi đua các trường ĐHCĐ)  
Bảy 27/3 Sáng 07h30,

Chiều 14h00

Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị trực tuyết toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo Giấy mời số 84 của Thành ủy)  
Hội trường các ban xây dựng Đảng Thanh Điền, Hữu Hậu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo Giấy mời số 35 của Đảng ủy khối CQDC Đảng)  
CN 28/3 Sáng 07h30,

Chiều 14h00

Hội trường Thành ủy Ban giám hiệu dự Hội nghị trực tuyết toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo Giấy mời số 84 của Thành ủy)  
Hội trường các ban xây dựng Đảng Thanh Điền, Hữu Hậu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (theo Giấy mời số 35 của Đảng ủy khối CQDC Đảng)  

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14/2021 (Từ ngày 29/3/2021 đến hết ngày 04/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 29/3 07h00 Sân trường Tuyên …