LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2023 (Từ ngày 20/3 đến hết ngày 26/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 20/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng – Họp tập thể lãnh đạo

– Thực hiện quy trình công tác cán bộ

– Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

Ba 21/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Bàn giao hồ sơ về đào tạo – Ban giám hiệu;

– Lãnh đạo P. Đào tạo;

– Đại diện P. TC-HC;

– Cô Thủy (TT. LKĐT-QHHT)

14h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác đào tạo nghề công nghệ ô tô chương trình CHLB Đức – Ban giám hiệu;

– Ban quản lý lớp học theo Quyết định số 539/QĐ-CĐN ngày 10/8/2022

22/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp mặt đối thoại và chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh nhật trong Quý I/2023 – Đại diện Ban giám hiệu

– BCH Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Toàn thể viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 1-2-3.

14h00 Phòng Họp TVĐT Làm việc với trường GTVT Trung ương IV v/v cấp chứng chỉ giảng viên GDNN lý thuyết hạng III – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị:

P. Đào tạo, P. Kiểm định, TT. LKĐT-QHHT; P.TC-HC

– Thầy Hà Minh (K. ĐC–GDNN)

Năm 23/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp công tác chuẩn bị kiểm định cơ sở GDNN và kiểm định chương trình đào tạo 2023 Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo 2023
14h00 Phòng Họp TVĐT Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về “An toàn về ANTT” và đơn vị “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC” năm 2023 – Ban giám hiệu

– T. Nhất (PTP. TCHC)

– Đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm

– Đại diện lãnh đạo Đội PCCC trường

– Đại diện lãnh đạo Đội Tự vệ cơ quan

16h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

Sáu 24/3 08h30 Phòng Họp TVĐT Thông qua quy chế dạy lại và thi lại; thông qua quy định chế độ làm việc của giảng viên theo Thông tư số 28/2022 – Ban giám hiệu

– Trưởng và phó các phòng, khoa

13h30 Trường TCN Thới Lai Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch – Tài chính, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính làm việc tại Trường Trung cấp nghề Thới Lai
Bảy 25/3 07h30 Đền Hùng và mộ Phan Văn Trị Chi bộ 1 đi về nguồn – Thầy Phương (HT)

– Đảng viên chi bộ 1;

– Quần chúng các đơn vị thuộc chi bộ 1

CN 26/3        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2023 (Từ ngày 27/02 đến hết ngày 05/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/02 08h30 Phòng Hiệu trưởng …