LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/2021 (Từ ngày 15/3/2021 đến hết ngày 21/3/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 15/3 08h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp bàn về công tác đào tạo – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho

– Trưởng và Phó các khoa/tổ bộ môn

10h00 Phòng Họp khu TVĐT Tiếp và làm việc với Vụ GDTX và Công ty DSS – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Quốc Trung, Thơ

14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Hội đồng Tuyển sinh và Ban Thư ký Tuyển sinh năm 2021 – Hội đồng tuyển sinh

– Ban thư ký tuyển sinh

Ba 16/3 14h00 Hội trường Thành ủy HT Vũ Phương dự Hội nghị Đoàn ĐBQH TPCT tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thành phố (theo Giấy mời số 77 của Thành ủy Cần Thơ)  
14h00 Văn phòng Đào tạo Họp phòng Đào tạo đinh kỳ tháng 3 – Viên chức phòng Đào tạo
14h30 Văn phòng Công tác HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 3 – Viên chức phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
14h30 Văn phòng khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 3 – Viên chức khoa Điện tử
17/3 08h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp v/v nghiệm thu công trình ĐTXD nghề trọng điểm – Ban giám hiệu

– Nhật Minh, Bá Hùng

– Tuấn Cường

– Các đơn vị thầu

Năm 18/3 14h30 Phòng Họp khu TVĐT Họp v/v lấy ý kiến xét kết nạp đảng cho 02 quần chúng (Văn Đúng, Minh Ngọc) – Toàn thể công đoàn viên tổ Văn phòng 1
Sáu 19/3 08h30 Phòng Truyền thống Họp bàn về công tác đào tạo 02 lớp nghề liên kết với Hàn Quốc thuộc khoa Cơ khí (18.1CGKL1, 19.1CGKL1) – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Hồng Tho

– Thanh Điền, Thanh Giang

– Trọng Nhân

09h30 Phòng Truyền thống Họp bàn về môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi, Ái Nhân, Bá Hùng, Hồng Tho

– Tuấn Cường

– Hồng Châu

14h00 Hội trường Trường Mầm non Phong Lan HT Vũ Phương dự Hội nghị tổng kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ NH 2019 – 2020, triển khai nhiệm vụ NH 2020 – 2021 (theo Giấy mời số 249 của Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)  
Bảy 20/3        
CN 21/3        

 

Kiểm tra thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5 năm 2021

Xem tại đây