LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2023 (Từ ngày 13/3 đến hết ngày 19/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 13/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

14h00 Phòng Họp 2 Họp Tổ công đoàn 1 về việc góp ý nội dung văn kiện Đại hội Công đoàn – Thầy Phương (HT)

– Toàn thể công đoàn viên tổ CĐ 1

Ba 14/3 08h30 Phòng họp 2 Họp BCN đề tài thiết kế website trường – Thầy Phương (HT)

– Các thành viên thực hiện đề tài.

15/3 08h30 Trung tâm học liệu trường ĐHCT Cô Tho (PHT), cô Thùy (PTP. KĐ) dự tọa đàm Câu lạc bộ Khối trường ĐHCĐ Tây Nam Bộ
14h00 Phòng Họp TVĐT Họp triển khai các kiến nghị của cơ quan cảnh sát điều tra – Ban Thường vụ

– Ban Giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn

– Trưởng ban Thanh tra Nhân dân

– Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-HC; phòng KH-TC; phòng KĐ&ĐBCL

– Thầy Lợi (Khoa ĐC)

Năm 16/3   BGH làm việc tại Trường
Sáu 17/3 13h30 Hội trường H1 Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 Ban thường vụ Đảng ủy

Ban giám hiệu

Toàn thể công đoàn viên

Bảy 18/3 08h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

CN 19/3

Xem thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 20.1, 21.3 và thi lại lần 2 các khóa