LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM 2023 (Từ ngày 30/01 đến hết ngày 05/02/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 30/01 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

Ba 31/01 Các Phó Hiệu trưởng làm việc tại Trường
07h30 Hội trường các ban xây dựng Đảng Đ/c Phương (BT) dự Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (theo Giấy mời số 112 của Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng)
01/02 Thầy Trung (PHT), cô Tho (PHT) làm việc tại Trường
08h00 HT

Thành ủy

Ban Giám hiệu dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII của Đảng
16h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

Năm 02/02 Ban giám hiệu làm việc tại Trường
Sáu 03/02 08h00 HT

Thành ủy

Đ/c Phương (Bí thư), Đ/c Quang Trung (PBT) dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Các Phó Hiệu trưởng làm việc tại Trường
Bảy 04/02 17h30 Nhà văn hóa LĐLĐ TPCT Thầy Phương (HT) dự Chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
CN 05/02        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …