LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03/2022 (Từ ngày 17/01 đến hết ngày 23/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
      Trực tuyến HT Vũ Phương dự học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K23 (từ ngày 04-18/01)
Hai 17/01 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
– Viên chức làm việc theo Công văn 03/CĐN-TCHC ngày 05/01/2022.
Ba 18/01     BGH làm việc tại Trường  
19/01 08h00 Phòng Họp 2 Họp giải quyết giờ giáo viên chủ nhiệm – Ban giám hiệu

– Thanh Nghi

– Minh Trung, Xuân Hiền, Thống Nhất

09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

14h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp xem xét các ý kiến đóng góp văn kiện Hội nghị Viên chức 2022 – Ban giám hiệu

– Ban Thường vụ Công đoàn

– Tổ soạn thảo văn kiện

– Minh Ngọc, Trúc Linh, Minh Thuấn, Hữu Nghĩa

Năm 20/01 08h30 Trực tuyến Họp khoa Đại cương định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Đại cương
14h00 Hội trường H1 Họp xét thi đua quý – Ban giám hiệu

– Trưởng và phó các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

– Như Ý

Sáu 21/01 14h00 Hội trường H1 Hội nghị sơ kết công tác đảng bộ năm 2021 – Theo danh sách của Đảng bộ phân công (các chi bộ sẽ thông báo cụ thể sau)
Phòng 221
Phòng 231
Bảy 22/01        
CN 23/01        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53/2021 (Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/12 08h30 Phòng Họp 2 …