LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2023 (Từ ngày 09/01 đến hết ngày 15/01/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 09/01 08h30 Phòng Hiệu trưởng Họp tập thể lãnh đạo – Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

08h30 VP khoa CNTT Họp chi bộ 4 Toàn thể đảng viên chi bộ 4
09h00 VP khoa Điện Họp khoa Điện định kỳ tháng 01 Viên chức khoa Điện
14h00 Phòng Truyền thống Họp chi bộ 2 Toàn thể đảng viên chi bộ 2
Ba 10/01 Thầy Trung (PHT), Thầy Đức (PHT) làm việc tại Trường
09h00 Phòng Họp TVĐT Tiếp trường CĐ GTVT Đường thủy II – Thầy Phương (HT)

– Cô Tho (P.HT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT. LKĐT-QHHT, P.ĐT, P.KH-TC, P.QTTB, P.TC-HC.

14h00 Phòng Truyền thống Họp Tổ công đoàn 1 Toàn thể công đoàn viên Tổ công đoàn 1
14h30 Phòng Họp dãy H2 Họp chi bộ 6 Toàn thể đảng viên chi bộ 6
14h30 VP Đoàn thanh niên Họp chi bộ 7 Toàn thể đảng viên chi bộ 7
14h00 Phòng Truyền thống Họp Tổ công đoàn 1 Toàn thể công đoàn viên Tổ công đoàn 1
15h00 Phòng Truyền thống Họp Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên chi bộ 1
16h00 VP Trung tâm Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ hợp tác định kỳ tháng 01 Viên chức Trung tâm LKĐT-QHHT
17h00 Công an phường An Thới Thầy Phương (HT), thầy Nhất (TCHC) dự Tổng kết công tác năm
11/01 09h00 Phòng Truyền thống Họp phòng Tổ chức – Hành chính Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
10h30 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét  thi đua quý 4 năm 2022 và cả năm 2022 – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn;

– Bí thư Đoàn TN trường;

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị.

17h45 Nhà hàng Sông hậu Cô Tho (PHT) dự lễ tổng kết và tri ân đối tác (Hải Phong)
Năm 12/01 08h00 Hội trường H1 Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên: Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2021-2022 – Thầy Phương (HT)

– Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường

– Ban chấp hành Đoàn trường

14h00 Phòng Họp TVĐT Họp xét nâng lương trước hạn năm 2022 Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn năm 2022 (theo Quyết định số 17/QĐ-CĐN ngày 06/01/2023)
Sáu 13/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp xem xét các ý kiến đóng góp văn kiện Hội nghị Viên chức năm học 2022 – 2023 – Ban giám hiệu;

– Ban Thường vụ Công đoàn;

– Tổ trưởng các tổ công đoàn;

– Tổ kiểm tra, rà soát văn kiện;

– Đại diện P.TC-HC.

10h00 Phòng Họp TVĐT Họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 2 Hội đồng xét tốt nghiệp (theo Quyết định số 826/QĐ-CĐN ngày 23/11/2022)
13h00 Hội trường Công an TPCT Thầy Trung (PHT), thầy Nhất (PTP. TCHC) dự Hội nghị tổng kết năm 2022
13h30 Hội trường các ban xây dựng đảng Đ/c Phương (BT) dự Hội nghị Tổng kết công tác 2022 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ 2023 của Đảng bộ khối (theo Giấy mời số 107 của Đảng bộ khối CQDC Đảng)
Bảy 14/01 08h30 Phòng Họp TVĐT Họp xem xét các ý kiến đóng góp văn kiện Hội nghị Viên chức năm học 2022 – 2023 (tt) – Ban giám hiệu;

– Ban Thường vụ Công đoàn;

– Tổ trưởng các tổ công đoàn;

– Tổ kiểm tra, rà soát văn kiện;

– Đại diện P.TC-HC.

CN 15/01        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …