LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02/2022 (Từ ngày 10/01 đến hết ngày 16/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
      Trực tuyến HT Vũ Phương dự học Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính K23 (từ ngày 04-18/01)
Hai 10/01 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

08h30 Trực tuyến Họp chi bộ Đào tạo I – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐTI
08h30 VP khoa CNTT Họp khoa Công nghệ thông tin định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa CNTT
09h30 VP khoa Động lực Họp khoa Động lực định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Động lực
14h00 Hội trường H1 Họp chi bộ Văn phòng I – Toàn thể đảng viên chi bộ VPI
14h00 Trực tuyến Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Xây dựng
14h30 Trực tuyến Họp chi bộ Văn phòng II – Toàn thể đảng viên chi bộ VPII
Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
– Viên chức làm việc theo Công văn 03/CĐN-TCHC ngày 05/01/2022.
Ba 11/01   HT Vũ Phương, PHT Văn Đức làm việc tại Trường
08h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác HSSV định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng CT HSSV
09h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến  các môn học của HKII (2020 – 2021) và HKI (2021 – 2022) – PHT Quang Trung

– Trưởng/Phó phụ trách các khoa/TBM

– Minh Trung

09h00 Phòng NCKH-HTQT Họp phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng NCKH-HTQT
15h00 Phòng KHTC Họp phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng KHTC
12/01   PHT Quang Trung làm việc tại Trường
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

09h00 Phòng KĐ – ĐBCL Họp phòng Kiểm định – Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng KĐ-ĐBCL
14h00 VP Trung tâm LKĐT – QHDN Họp Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp định kỳ tháng 01 – Viên chức Trung tâm LKĐT – QHDN
Năm 13/01   HT Vũ Phương, PHT Quang Trung làm việc tại Trường
14h00 Phòng Hội thảo 2 – Trường Cao đẳng KTKT Cần Thơ PHT Văn Đức, Thống Nhất dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các trường ĐHCĐ 2021 (theo Thư mời số 21/KTĐ.ĐHCĐ ngày 06/01/2022) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
Sáu 14/01 08h00 VP UBND TPCT PHT Quang Trung dự Hội nghị tổng kết hoạt động 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 công tác lao động, người có công và xã hội TPCT (theo Giấy mời số 87 của Sở LĐTBXH TPCT) – Phòng QTTB chuẩn bị xe
14h00 Hội trường H1 Triển khai công tác cán bộ – Ban giám hiệu

– Lãnh đạo các Phòng: Tổ chức – Hành chính, Quản trị Thiết bị, Kế hoạch – Tài chính

– Lãnh đạo các khoa: Điện, Điện tử, Đại cương, Công nghệ Thông tin, Cơ khí

– Hữu Nghĩa

15h00 Hội trường H1 Họp mặt đối thoại và chúc mừng sinh nhật viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 11, 12/ 2021 và tháng 01/2022. – Ban giám hiệu

– BCH Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Toàn thể viên chức có ngày sinh nhật trong tháng 11, 12/2021 và tháng 01/2022

Bảy 15/01  
CN 16/01  

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53/2021 (Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/12 08h30 Phòng Họp 2 …