LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2023 (Từ ngày 02/01 đến hết ngày 08/01/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 02/01     – Nghỉ Tết Dương lịch 2022 (theo Thông báo số 924/TB-CĐN)
Ba 03/01 08h00 Phòng Hiệu trưởng – Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ

– Ban giám hiệu

– Thầy Nhất (PTP. TCHC)

09h30 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự Phòng Đào tạo – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, P. Đào tạo, P. Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

– Viên chức P. Đào tạo

09h50 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự Phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, P. Kiểm định & ĐBCL, P. NCKH-HTQT

– Cô Nhạn (P. NCKH-HTQT)

– Viên chức P. Kiểm định & ĐBCL

10h00 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự Trung tâm Liên kết đào tạo – Quan hệ doanh nghiệp – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, P. NCKH – HTQT, Trung tâm LKĐT-QHDN

– Viên chức Trung tâm LKĐT-QHDN

10h10 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự phòng Công tác HSSV – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, P. Công tác HSSV

– Cô Quỳnh (P. TC-HC)

– Viên chức P. Công tác HSSV

10h20 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự Tổ bộ môn Điện Lạnh – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, TBM Điện lạnh

– Viên chức TBM Điện lạnh

10h30 Phòng Họp TVĐT Triển khai Quyết định về tổ chức, nhân sự Khoa Đại cương, Khoa Sư phạm GDNN – Ban Giám hiệu

– Lãnh đạo các đơn vị: P. Tổ chức – Hành chính, K. Đại cương, K. Sư phạm GDNN

– Viên chức Khoa Đại cương và Viên chức Khoa Sư phạm GDNN

14h50 Phòng Họp TVĐT Họp triển khai các nội dung dự thảo văn kiện và hướng dẫn các phòng, khoa, tổ bộ môn, các tổ công đoàn họp thảo luận – Ban giám hiệu

– Ban Thường vụ Công đoàn

– Trưởng các phòng, khoa, tổ bộ môn

– Tổ trưởng các tổ công đoàn

04/01     Thầy Quang Trung (PHT), cô Tho (PHT) làm việc tại Trường
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – Thầy Phương (HT)

– Thầy Đức (PHT)

– Thầy Bình (PTP. KHTC)

– Thầy Hiếu (P. QTTB)

– Mời đại diện Tư vấn Quản lý Dự án

Năm 05/01 08h00 Phòng Họp TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Ban chấp hành Đảng bộ

– Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn

– Bí thư Đoàn trường

– Bí thư các chi bộ

09h30 Phòng Họp TVĐT Họp giao ban tháng 01.2023 – Ban giám hiệu

– Trưởng hoặc Phó phụ trách các phòng, khoa, tổ bộ môn, trung tâm

Sáu 06/01 08h30 Phòng Truyền thống Họp khoa Đại cương – GDNN định kỳ tháng 01 – Thầy Quang Trung (PHT)

– Viên chức khoa Đại cương – GDNN

08h30 Phòng QTTB Họp phòng Quản trị thiết bị định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng Quản trị thiết bị
08h30 VP khoa Xây dựng Họp khoa Xây dựng định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Xây dựng
08h30 Phòng CT HSSV Họp phòng Công tác Học sinh – Sinh viên định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng Công tác HSSV
08h30 VP khoa Công nghệ Nhiệt lạnh Họp khoa Công nghệ Nhiệt lạnh định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
08h30 VP khoa Công nghệ Thông tin Họp khoa Công nghệ Thông tin định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Công nghệ Thông tin
08h30 VP khoa Điện tử Họp khoa Điện tử định kỳ tháng 01 – Viên chức khoa Điện tử
09h00 Phòng Kiểm định Họp phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng định kỳ tháng 01 – Viên chức phòng Kiểm định và Đảm bảo chất lượng
14h00 Hội trường H 1 Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ trường.
14h00 (Dự kiến) Tiếp và làm việc với Hiệp hội ô tô Nhật Bản, Trường Cao đẳng KTCN Bách Khoa  
Bảy 07/01 08h30 Hội trường H1 Thầy Phương (HT) dự Hội thảo Chương trình du học nghề ứng dụng CHLB Đức hệ chuyển đổi văn bằng sau tốt nghiệp cao đẳng (theo Thư mời của Cty Du học Vita Vina)
CN 08/01        

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/3 đến hết ngày 11/3/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 06/3 08h30 Phòng Hiệu trưởng …