LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022 (Từ ngày 03/01 đến hết ngày 09/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần
Hai 03/01     Nghỉ tết Dương lịch 2022 từ ngày 01-03/01/2022 (theo Thông báo số 1089/TB-CĐN ngày 24/12/2021)
Ba 04/01 08h30 Phòng Họp 2 Họp tập thể lãnh đạo – Ban Thường vụ Đảng ủy

– Ban giám hiệu

– Bá Hùng

Trực tuyến – Các khoa/ Tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trực tuyến HKI năm học 2021 – 2022 theo Kế hoạch số 669/KH-CĐN ngày 19/8/2021.
– Viên chức làm việc theo Công văn 03/CĐN-TCHC ngày 05/01/2022.
05/01     PHT Quang Trung làm việc tại Trường
09h00 Phòng Họp 2 Họp công tác thực hiện dự án – HT Vũ Phương, PHT Văn Đức

– Nhật Minh

– Xuân Hiền

– Trọng Hiếu

14h00 Trực tuyến Họp tổ Công đoàn Đào tạo I – Toàn thể công đoàn viên tổ ĐT I
Năm 06/01 08h00 Phòng Họp khu TVĐT Họp Đảng ủy mở rộng – Đảng ủy, Ban giám hiệu

– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Bí thư 4 chi bộ

14h00 Trực tuyến Họp công tác cán bộ (bước 4) – Ban giám hiệu

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường

– Trưởng và phó các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

14h45 Trực tuyến Họp giao ban tháng 01 – Ban giám hiệu

– Trưởng/Phó phụ trách các phòng/ khoa/ tổ bộ môn/ trung tâm

Sáu 07/01 08h30 Trực tuyến Họp tổ Công đoàn Văn phòng II – Toàn thể công đoàn viên tổ VP II
08h30 Trực tuyến Họp tổ Công đoàn Đào tạo II – Toàn thể công đoàn viên tổ ĐT II
14h00 Trực tuyến Họp tổ Công đoàn Văn phòng I – Toàn thể công đoàn viên tổ VP I
Bảy 08/01 08h00 Trực tuyến Họp chi bộ Đào tạo II – Toàn thể đảng viên chi bộ ĐTII
CN 09/01        

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53/2021 (Từ ngày 27/12/2021 đến hết ngày 02/01/2022)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 27/12 08h30 Phòng Họp 2 …