Kết quả tuyển sinh Trung cấp đợt 2

Lưu ý:
+ Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020 
+ Thời gian làm thủ tục nhập học và đóng học phí từ 07/9/2020 đến 11/9/2020
_________________________________________
** Các bạn không trúng tuyển xin liên hệ bộ phận tuyển sinh để đăng ký nguyện vọng 2.

Kiểm tra thêm

Quy trình tuyển sinh Online Năm 2021

——————————————————————————————————— Nộp hồ sơ Cao đẳng  ——————————————————————————————————— Nộp hồ sơ Trung cấp ——————————————————————————————————— QUY TRÌNH …