Kết quả tuyển sinh Trung cấp đợt 2

Lưu ý:
+ Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển từ ngày 31/8/2020 đến 04/9/2020 
+ Thời gian làm thủ tục nhập học và đóng học phí từ 07/9/2020 đến 11/9/2020
_________________________________________
** Các bạn không trúng tuyển xin liên hệ bộ phận tuyển sinh để đăng ký nguyện vọng 2.

Kiểm tra thêm

Kết quả tuyển sinh Cao đẳng đợt 1

Lưu ý: + Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập …