Kết quả tuyển sinh Cao đẳng – Đợt 2 – Năm 2020

+ Lưu ý: Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển, làm thủ tục nhập học và đóng học phí từ ngày 05/10/2020 đến 09/10/2020.

Danh sách trúng tuyển nghề Cơ điện tử

Danh sách trúng tuyển nghề Cắt gọt kim loại

Danh sách trúng tuyển nghề Điện công nghiệp

Danh sách trúng tuyển nghề Điện tử công nghiệp

Danh sách trúng tuyển nghề Điện tử dân dụng

Danh sách trúng tuyển nghề Kế toán doanh nghiệp

Danh sách trúng tuyển nghề Kỹ thuật xây dựng

Danh sách trúng tuyển nghề May thời trang

Danh sách trúng tuyển nghề Quản trị mạng máy tính

Kiểm tra thêm

Kết quả tuyển sinh Cao đẳng – Đợt 3 – Năm 2020

Lưu ý: + Thời gian làm hồ sơ nhập học và đóng học phí từ …