Kết quả toàn khóa – Đợt thi tháng 12/2022

Xem tại đây

 

Xem thêm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA