Kết quả toàn khóa (17.1, 18.3 và các lớp thi lại) – Đợt thi tháng 5 năm 2020

Xem tại đây

Lưu ý: Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 28/7/2020
(Sinh viên phải hoàn thành giấy xác nhận không nợ, gởi về phòng Đào tạo để nhận)

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15/2021 (Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 11/4/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 05/4 08h00 Phòng Họp 2 …