Kết quả toàn khóa (17.1, 18.3 và các lớp thi lại) – Đợt thi tháng 5 năm 2020

Xem tại đây

Lưu ý: Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 28/7/2020
(Sinh viên phải hoàn thành giấy xác nhận không nợ, gởi về phòng Đào tạo để nhận)

Kiểm tra thêm

Lịch thi học kì II – Năm học 2019 – 2020

Xem tại đây