Kết quả thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2021

Xem kết quả tại đây

 

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/6 đến 15h00′ ngày 24/6/2021
Mẫu đơn phúc khảo:
+ Sinh viên có thể tải mẫu đơn tại ctvc.edu.vn, mục Sinh viên, Biểu mẫu sinh viên

Kiểm tra thêm

Kết quả toàn khóa – Đợt thi tốt nghiệp tháng 5/2021

Xem tại đây