Kết quả thi tốt nghiệp – Đợt thi tháng 12 năm 2020

Lưu ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 11/01/2021 đến 16h00 ngày 13/01/2021. (Sinh viên tải mẫu đơn tại ctvc.edu.vn)

Xem tại đây

Kiểm tra thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2021 (Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 29/11 08h30 Phòng Họp 2 …