Kết quả thi tốt nghiệp – Đợt thi tháng 12 năm 2020

Lưu ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo từ 11/01/2021 đến 16h00 ngày 13/01/2021. (Sinh viên tải mẫu đơn tại ctvc.edu.vn)

Xem tại đây

Kiểm tra thêm

Danh sách phòng thi – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2020

Lưu ý: + Sinh viên có mặt trước phòng thi 15′ để làm thủ tục …