Kế hoạch thi tốt nghiệp Khóa 20.1, 21.3 và thi lại lần 2 các khóa

Xem thêm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 NĂM 2023 (Từ ngày 20/11 đến hết ngày 26/11/2023)

Thứ Ngày Giờ Địa điểm Nội dung Thành phần Hai 20/11 09h00 Trường Cao đẳng …