Giới thiệu

Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Phòng Đào tạo

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Xây dựng

Giới thiệu chung về khoa. Khoa xây dựng được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng trường CĐN Cần Thơ. Tiền thân là Tổ môn Xây dựng, trường CĐN Cần Thơ (trường CNKT trước kia). Nhân sự hiện nay của khoa …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Động lực

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Đại cương

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Điện

THÔNG TIN KHOA ĐIỆN Quyết định thành lập: Khoa Điện được thành lập theo quyết định số 16 /QĐ-CĐN ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường CĐN Cần Thơ. Chức năng: Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của nhà trường. Quản lý thực hiện tiến …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Sư phạm dạy nghề

Quyết định thành lập số………….. Chức năng:……….. Nhiệm vụ:………… Ngành nghề đào tạo: Giới thiệu về ngành nghề đào tạo Cơ cấu tổ chức Quản lý 1 Trưởng Khoa Họ và tên SĐT: Email 2 Phó Khoa Họ và tên SĐT: Email 3 Giáo vụ Khoa Họ và tên SĐT: …

Đọc thêm »