Giới thiệu

Biểu mẫu Phòng Quản trị Thiết bị

Xem biểu mẫu tại đây: Mẫu đề nghị mua vật tư, thiết bị: BM_QT73-P.QTTB_01_MAU ĐE NGHI MUA.doc Mẫu dự trù: BM_QT73-P.QTTB_01-DU TRU.xlsx Mẫu đề nghị sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_01_ĐE NGHI SUA CHUA.docx Mẫu dự toán sửa chữa thiết bị: BM_QT75-P.QTTB_03_DU TOAN KINH PHI SUA CHUA.docx Mẫu biên bản nghiệm …

Đọc thêm »

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu chung: Khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập vào tháng 2 năm 2012, cơ bản được tách ra từ khoa Điện tử – Tin học. Đội ngũ GV đều đạt chuẩn GV dạy nghề trong đó có 8 GV đã từng tham gia tập huấn nâng cao …

Đọc thêm »