Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Tháng 8 – năm 2022

Trình độ Cao đẳng

+ Đủ điều kiện dự thi

+ Không đủ điều kiện dự thi

Trình độ Trung cấp

+ Đủ điều kiện dự thi

+ Không đủ điều kiện dự thi

Xem thêm

Lịch thi Học kỳ I, năm học 2021 – 2022

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước Phòng thi 15′ , trước giờ bắt đầu …