Danh sách xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Tháng 8 – năm 2022

Trình độ Cao đẳng

+ Đủ điều kiện dự thi

+ Không đủ điều kiện dự thi

Trình độ Trung cấp

+ Đủ điều kiện dự thi

+ Không đủ điều kiện dự thi

Xem thêm

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG KHÓA 23