Danh sách tập trung học môn Giáo dục ANQP năm học 2020-2021 đợt 1 (từ 6/9 đến 13/9)

Click vào liên kết bên dưới để xem:

Danh sách tập trung 6h00 ngày 06 tháng 09 năm 2020

Danh sách tập trung 7h30 ngày 06 tháng 09 năm 2020

Danh sách tập trung 9h30 ngày 06 tháng 09 năm 2020

Địa điểm tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ (lối vào cổng phụ)

Xem trực tiếp:

Danh sách tập trung 06h00 ngày 06/09/2020

Danh sách tập trung 07h30 ngày 06/09/2020

Danh sách tập trung 09h30 ngày 06/09/2020

Thông báo về việc học GDQPAN (lần 1)

Quy định về việc học GDQPAN

Kiểm tra thêm

Kết quả toàn khóa (17.1, 18.3 và các lớp thi lại) – Đợt thi tháng 5 năm 2020

Xem tại đây Lưu ý: Ngày nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 28/7/2020 …