Danh sách phòng thi – Kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2020

Lưu ý:

+ Sinh viên có mặt trước phòng thi 15′ để làm thủ tục dự thi

+ Sinh viên thi lại, đóng lệ phí thi là 70.000đ/môn, nơi đóng: Phòng Đào tạo (cô Tú Uyên)

Danh sách Xem tại đây

Kiểm tra thêm

Kế hoạch thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5 năm 2021

Xem tại đây