Danh sách điều kiện dự thi tốt nghiệp, đợt tháng 5 năm 2020

HSSV còn nợ hồ sơ đầu vào, xác nhận Sổ ngoại trú gia hạn thời gian nộp, hạn cuối ngày 22/5/2020.
Trường hợp HSSV không hoàn thành sẽ không đủ điều kiện dự thi 

Xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/19qZpNJanQ6gSxcnh63bSZvYqoSb6JG3J/view

 

 

 

Kiểm tra thêm

Thông báo thực hiện điều tra dịch tễ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID 19 đối với cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

 In phiếu tại đây: Phiếu khai báo y tế dành cho Công chức viên …