Danh sách điều kiện dự thi tốt nghiệp, đợt tháng 5 năm 2020

HSSV còn nợ hồ sơ đầu vào, xác nhận Sổ ngoại trú gia hạn thời gian nộp, hạn cuối ngày 22/5/2020.
Trường hợp HSSV không hoàn thành sẽ không đủ điều kiện dự thi 

Xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/19qZpNJanQ6gSxcnh63bSZvYqoSb6JG3J/view

 

 

 

Kiểm tra thêm

Đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 17.1 và 18.3

Thông báo xem tại đây! Đang tải…