Đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 17.1 và 18.3

Thông báo xem tại đây!

Kiểm tra thêm

Kết quả thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2021

Xem kết quả tại đây   Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 22/6 đến 15h00′ …