ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 19/5/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành hướng dẫn số 193-HD/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2022 – Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ trường Cao đẳng nghề Cần Thơ  nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 196-KH/ĐU – về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Các chi bộ tổ chức đại hội đảng viên bắt đầu tiến hành tổ chức đại hội từ ngày 14/7/2022, hoàn thành ngày 30/7/2022. Ban Thường vụ đảng ủy trường chỉ đạo Chi bộ 1 tổ chức Đại hội điểm, mời Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng, đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách Đảng bộ Trường tham dự, chỉ đạo và họp rút kinh nghiệm. Nhìn chung, Ban Thường vụ Đảng ủy thể hiện trách nhiệm cao nhất với đại hội của các chi bộ, phân công cụ thể trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành trực tiếp chỉ đạo đại hội các chi bộ.

(Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối về tham dự Đại hội Điểm tại Chi bộ 1)

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị thuộc chi bộ, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đại hội các chi bộ được tổ chức nghiêm túc, báo cáo của chi bộ đều tập trung đánh giá, phân tích kết quả nhiệm kỳ qua, bàn phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới một cách thiết thực, hiệu quả. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở đó các chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội và công tác xây dựng đảng. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo có số dư khi bầu chi ủy. Kết quả, đại hội các chi bộ diễn ra đúng theo kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ thuộc Trường:

(Đồng chí Trần Bá Hùng – Bí thư Chi bộ 1 trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ 1 khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022)

(Thực hiện quy trình bỏ phiếu Bầu cấp ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025)

(Biểu quyết thông qua nội dung đại hội hội chi bộ 1)

(Đồng chí Trang Vũ Phương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Điểm)

(Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu Bầu và công bố kết quả)

(Đồng chí Văn Ngọc Thống Nhất – Phó Bí thư Chi bộ 1 trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ 1 lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025)

(Đại hội Đảng viên lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 2)

(Đại hội Đảng viên lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 3)

(Đại hội Đảng viên lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 4)

(Đại hội Đảng viên lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 5)

(Đại hội Đảng viên lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 6)

(Đại hội Đảng viên lần thứ V, Nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Chi bộ 7)

(Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội)

(Đồng chí Trang Vũ Phương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 5)

T.H.P.K

Xem thêm

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý tháng 05/2022

Ngày 26/5/2022 tại trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ đã thực hiện lễ công bố …