Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nguyen Ne

THƯ VIỆN ẢNH

Lớp bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh

Người tạo: admin

Ngày tạo: 30-08-2016

SL ảnh: 11

Xem Album

Ủy ban Văn hóa - Xã hội và các Sơ đến làm việc tại trường

Người tạo: admin

Ngày tạo: 06-04-2016

SL ảnh: 40

Xem Album

Diễn tập phương án PCCC năm 2016

Người tạo: admin

Ngày tạo: 01-04-2016

SL ảnh: 20

Xem Album

Tập huấn Kiểm định Hội đồng Anh

Người tạo: admin

Ngày tạo: 01-04-2016

SL ảnh: 20

Xem Album

Hội nghị các bộ CCVC năm 2016

Người tạo: admin

Ngày tạo: 01-04-2016

SL ảnh: 16

Xem Album

Mùa xuân biên giới 2016

Người tạo: admin

Ngày tạo: 25-01-2016

SL ảnh: 36

Xem Album

Hội thảo tổng kết - Quá trình xây dựng và đảm bảo chất lượng

Người tạo: admin

Ngày tạo: 19-01-2016

SL ảnh: 32

Xem Album

Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2015

Người tạo: admin

Ngày tạo: 15-01-2016

SL ảnh: 10

Xem Album

Hiến máu nhân đạo tháng 11 Năm 2015

Người tạo: vlmthuy

Ngày tạo: 18-11-2015

SL ảnh: 12

Xem Album