Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo xét học bổng khuyến khích học nghề HKI năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng khuyến khích học nghề

HKI Năm học 2016 – 2017

 

         Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 – 2017, nhà trường thông báo về việc xét học bổng khuyến khích học nghề HKI như sau:  

1.Điều kiện xét học bổng:

- HSSV đạt kết quả học tập và rèn luyện HKI năm học 2016 – 2017 đạt từ loại Khá (7.0) trở lên.

- Không có điểm thi kết thúc môn học, mô đun lần 1 dưới 5.0

- Tỷ lệ 9% trên sỉ số lớp (nếu > 0.5 thì làm tròn là 01).

- Các môn học xét theo Bảng điểm tổng hợp HKI năm học 2016 – 2017 của Phòng Đào tạo.

       2. Chế độ ưu tiên

 Những HSSV tham gia các kỳ thi tay nghề cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia, cấp ASEAN, cấp quốc tế nếu đạt giải từ khuyến khích trở lên và có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên thì được xét cấp học bổng khuyến khích học nghề của năm học đó.

- Cấp tỉnh, khu vực xếp tương đương loại khá.

- Cấp quốc gia xếp tương đương loại giỏi.

- Cấp ASEAN, cấp quốc tế xếp tương đương loại xuất sắc.

         3. Cách xếp loại để xét cấp học bổng

Kết quả xếp loại học tập học kỳ

Kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ

Xếp loại xét cấp học bổng học kỳ

 

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Giỏi

Khá

Khá

 

Giỏi

 

Xuất sắc

Giỏi

Tốt

Giỏi

Khá

Khá

 

Khá

 

Xuất sắc

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

 

*Thứ tự ưu tiên cấp xét học bổng:

          - HSSV đạt giải trong các cuộc thi tay nghề theo thứ tự ưu tiên: cấp quốc tế, cấp ASEAN, cấp quốc gia, cấp thành phố.

           - Xếp loại xét cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên: xuất sắc, giỏi, khá.

           - Trường hợp xếp loại xét cấp học bổng giống nhau, nếu bằng nhau về điểm trung bình học tập thì sẽ xem xét dựa vào điểm rèn luyện của học kỳ tương ứng  và kết quả tham gia hoạt động phong trào để tính thứ tự ưu tiên.

           4. Hồ sơ , thủ tục, thời gian thực hiện

            - Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp, rà soát, đối chiếu các yêu cầu, điều kiện xét cấp học bổng đồng thời lập danh sách đề nghị HSSV đủ điều kiện nhận học bổng HKI năm học 2016 – 2017 theo tỷ lệ quy định.

            - Nộp Danh sách HSSV đủ điều kiện xét học bổng (theo mẫu) về Phòng Công tác HSSV, hạn cuối 16h ngày 22/03/2017.

           - Phòng Công tác HSSV tổng hợp danh sách đề nghị từ GVCN đồng thời phối hợp Phòng Đào tạo kiểm tra, đối chiếu danh sách trình Hội đồng xét học bổng theo thời gian qui định.

          Trên là thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học nghề HKI năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

(Cập nhật lần cuối: 01-03-2017)