Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

57 Cách Mạng Tháng 8, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Thông báo Phòng CTCT-QLSHSV

Thông báo về việc đình chỉ học tập HSSV chưa hoàn thành học phí HKI năm học 2017 - 2018

Căn cứ vào thông báo số 396/TB-CĐN ngày 28 tháng 08 năm 2017 của trường Cao đẳng nghề Cần Thơ về việc thu học phí HKI Khóa 15, 16 năm học 2017 - 2018. Sau thời gian qui định 02/10/2017, qua rà soát danh sách HSSV chưa hoàn thành học phí HKI cập nhật ngày 06 tháng 10 năm 2017 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, hiện tại còn 506 HSSV chưa hoàn thành học phí.

         Nhà trường thông báo cụ thể như sau  

  1. Giải quyết gia hạn thời gian đóng học phí cho 38 HSSV có tên đến ngày 27/10/2017. ( Danh sách gia hạn kém theo)
  2. Đình chỉ học tập 472 HSSV các Khóa 15, 16 chưa hoàn thành học phí HKI, thời gian đình chỉ từ ngày 09/10/2017 đến ngày 29/10/2017. (Danh sách đình chỉ kèm theo) . Trong thời gian đình chỉ học tập HSSV không được vào lớp học đồng thời phải có nghĩa vụ mời gia đình đến trường liên hệ với GVCN, Phòng CT HSSV, Phòng KH-TC để giải quyết về vấn đề đóng học phí HKI.
  3. Nhà trường  đề nghị GVCN các lớp Khóa 15, 16 đến Phòng CT HSSV nhận thư mời phụ huynh, chủ động liên hệ và gửi thư mời đến gia đình HSSV chưa hoàn thành học phí từ ngày 9/10/2017 đến ngày 14/10/2017. GVCN phối hợp cùng Phòng CT HSSV giải quyết các trường hợp HSSV chưa hoàn thành học phí đến hết ngày 27/10/2017.
  4. Sau ngày 27/10/2017 nếu gia đình HSSV không liên hệ và sinh viên không hoàn thành học phí trường hợp không có lý do đặc biệt. Nhà trường sẽ tiến hành xóa tên HSSV khỏi danh sách HKI năm học 2017 – 2018.

          Trên là thông báo về việc đình chỉ học tập HSSV chưa hoàn thành học phí HKI năm học 2017 – 2018.   Lãnh đạo Nhà trường đề nghị các Khoa, Tổ bộ môn đôn đốc, nhắc nhở; GVCN nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo./.

DANH SÁCH ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP  
HSSV CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HKI NĂM HỌC 2017 - 2018
Thời gian đình chỉ học tập từ ngày 9/10/2017 đến ngày 29/10/2017
Stt MSSV Họ  Tên Lớp ngày tháng
 năm sinh
Số tiền đóng theo QĐ Ghi chú
1 15101006 Lê Đức Hân 15.1 ĐTCN 18/12/1996 2,670,000  
2 15101013 Nguyễn Tuấn Kiệt 15.1 ĐTCN 22/11/1997 2,670,000  
3 15101014 Liêu Văn Lâm 15.1 ĐTCN 15/02/1997 2,670,000  
4 15101016 Nguyễn Hoàng Luân 15.1 ĐTCN 29/03/1997 2,670,000  
5 15101019 Nguyễn Ngọc Minh 15.1 ĐTCN 27/12/1997 2,670,000  
6 15101022 Trần Ngọc Phú 15.1 ĐTCN 14/01/1997 2,670,000  
7 15101024 Kiêm Thảo 15.1 ĐTCN 15/04/1996 2,670,000  
8 15101027 Nguyễn Minh Trung 15.1 ĐTCN 24/07/1996 2,670,000  
9 15101029 Đặng Văn Tỷ 15.1 ĐTCN 05/08/1997 2,670,000  
10 15101034 Nguyễn Chí Cường 15.1 ĐTCN 26/08/1997 2,670,000  
11 15101035 Cao Đặng Kiến Quốc 15.1 ĐTCN 23/12/1996 2,670,000  
12 15102005 Đinh Trường Giang 15.1 ĐTDD 07/10/1997 2,670,000  
13 15102018 Trần Văn Vủ 15.1 ĐTDD 01/01/1997 2,670,000  
14 15102019 Tô Phước Nguyên 15.1 ĐTDD 12/10/1997 2,670,000  
15 15102022 Nguyễn Phú Tỉnh 15.1 ĐTDD 09/05/1997 2,670,000  
16 15102029 Đỗ Nhựt Hào 15.1 ĐTDD 10/04/1997 2,670,000  
17 15102031 Trần Hải Âu 15.1 ĐTDD 16/04/1996 2,670,000  
18 15113005 Bùi Triệu Huy 15.1 CĐT 15/07/1996 2,670,000  
19 15113007 Vũ Bảo Lộc 15.1 CĐT 12/08/1996 2,670,000  
20 15113012 Trần Văn Oai 15.1 CĐT 26/12/1997 2,670,000  
21 15113018 Nguyễn Đức Tài 15.1 CĐT 21/11/1997 2,670,000  
22 15113020 Trần Trung Tín 15.1 CĐT 20/08/1997 2,670,000  
23 15113021 Hồ Phước Trung 15.1 CĐT 26/09/1997 2,670,000  
24 15113029 Lê Hoàng Vững 15.1 CĐT 04/08/1995 2,670,000  
25 15113032 Nguyễn Trung Tình 15.1 CĐT 16/11/1997 2,670,000  
26 15113035 Bùi Thế Huy 15.1 CĐT 04/09/1996 2,670,000  
27 15103046 Trần Đăng Khoa 15.1 ĐCN1 27/12/1997 2,670,000  
28 15103125 Đặng Quang Minh 15.1 ĐCN1 10/04/1997 2,670,000  
29 15103148 Phạm Hoàng Lâm 15.1 ĐCN1 07/07/1996 2,670,000  
30 15103042 Nguyễn Khoa Đềm 15.1 ĐCN2 12/01/1997 2,670,000  
31 15103051 Trần Quốc Lập 15.1 ĐCN2 02/06/1996 2,670,000  
32 15103064 Cao Thanh Nghị 15.1 ĐCN2 06/05/1996 2,670,000  
33 15103067 Phạm Văn Nhiều 15.1 ĐCN2 08/10/1997 2,670,000  
34 15103084 Trần Ngọc Qui 15.1 ĐCN2 27/04/1997 2,670,000  
35 15103086 Phan Văn Quý 15.1 ĐCN2 27/04/1994 2,670,000  
36 15103141 Đặng Thanh Hậu 15.1 ĐCN2 21/12/1997 2,670,000  
37 15103065 Đào Đình Nghiệp 15.1 ĐCN3 26/06/1997 2,670,000  
38 15103087 Nguyễn Thanh Sang 15.1 ĐCN3 01/01/1995 2,670,000  
39 15103113 Nguyễn Quốc Trọng 15.1 ĐCN3 13/08/1997 2,670,000  
40 15103013 Lê Hữu Danh 15.1 ĐCN4 02/08/1996 2,670,000  
41 15103041 Nguyễn Kiện Khang 15.1 ĐCN4 11/01/1997 2,670,000  
42 15103050 Bùi Thanh Kiệt 15.1 ĐCN4 28/08/1996 2,670,000  
43 15103052 Trần Ngọc Lel 15.1 ĐCN4 12/06/1997 2,670,000  
44 15103074 Trần Thiện Phúc 15.1 ĐCN4 07/08/1997 2,670,000  
45 15103100 Nguyễn Phúc Thi 15.1 ĐCN4 05/10/1997 2,670,000  
46 15103096 Thạch Kim Thái 15.1 ĐCN5 25/08/1995 2,670,000  
47 15103098 Quách Văn Chí Thanh 15.1 ĐCN5 11/04/1997 2,670,000  
48 15103115 Trần Văn Trường 15.1 ĐCN5 08/11/1996 2,670,000  
49 15103123 Trần Minh Tiến 15.1 ĐCN5 08/08/1997 2,670,000  
50 15103132 Áp Đô Sa Liêm 15.1 ĐCN5 01/09/1996 2,670,000  
51 15103133 Ngô Thanh Hiếu 15.1 ĐCN5 20/04/1997 2,670,000  
52 15103138 Bùi Đông Hải 15.1 ĐCN5 01/03/1997 2,670,000  
53 15103155 Nguyễn Văn Mến 15.1 ĐCN5 01/01/1993 2,670,000  
54 15110060 Nguyễn Minh Thuận 15.1 KTMLĐHKK1 30/09/1997 2,670,000  
55 15110022 Tô Đại Hưng 15.1 KTMLĐHKK2 17/02/1997 2,670,000  
56 15110034 Lê Vũ Luân 15.1 KTMLĐHKK2 25/05/1997 2,670,000  
57 15110051 Phan Minh Quân 15.1 KTMLĐHKK2 10/02/1997 2,670,000  
58 15105001 Nguyễn Huỳnh Ái 15.1 CNOT1 13/02/1997 2,670,000  
59 15105007 Ngô Minh Đạt 15.1 CNOT1 22/12/1997 2,670,000  
60 15105008 Nguyễn Tuấn Đạt 15.1 CNOT1 22/02/1997 2,670,000  
61 15105009 Trần Quang Đức 15.1 CNOT1 31/03/1996 2,670,000  
62 15105015 Trần Thanh Hoàng 15.1 CNOT1 25/05/1996 2,670,000  
63 15105017 Nguyễn Phước Khang 15.1 CNOT1 04/03/1997 2,670,000  
64 15105021 Nguyễn Khánh Linh 15.1 CNOT1 16/03/1997 2,670,000  
65 15105023 Trương Thái Long 15.1 CNOT1 02/03/1997 2,670,000  
66 15105033 Lê Vũ Phương 15.1 CNOT1 10/08/1996 2,670,000  
67 15105038 Trần Đức Thịnh 15.1 CNOT1 28/08/1997 2,670,000  
68 15105310 Dương Võ Thành Tôn 15.1 CNOT2 27/10/1997 2,670,000  
69 15105089 Kiều Văn An 15.1 CNOT3 04/09/1997 2,670,000  
70 15105090 Lê Chí Bảo 15.1 CNOT3 18/08/1997 2,670,000  
71 15105099 Trần Anh Duy 15.1 CNOT3 27/09/1996 2,670,000  
72 15105100 Nguyễn Văn Hiếu 15.1 CNOT3 04/07/1997 2,670,000  
73 15105106 Phan Nguyên Khang 15.1 CNOT3 02/08/1997 2,670,000  
74 15105107 Trần Quốc Khánh 15.1 CNOT3 26/06/1997 2,670,000  
75 15105116 Trần Minh Nhựt 15.1 CNOT3 29/12/1997 2,670,000  
76 15105117 Trần Văn Nhiều 15.1 CNOT3 13/02/1997 2,670,000  
77 15105121 Nguyễn Đăng Nhật Quang 15.1 CNOT3 03/05/1997 2,670,000  
78 15105125 Phạm Công Thành 15.1 CNOT3 16/12/1997 2,670,000  
79 15105128 Lê Trung Tín 15.1 CNOT3 11/03/1997 2,670,000  
80 15105130 Trần Văn Trung 15.1 CNOT3 21/03/1997 2,670,000  
81 15105134 Đặng Ngọc Bảo 15.1 CNOT4 25/01/1997 2,670,000  
82 15105140 Trần Văn Được 15.1 CNOT4 30/03/1997 2,670,000  
83 15105142 Nguyễn Phước Sang Em 15.1 CNOT4 17/04/1997 2,670,000  
84 15105143 Nguyễn Thanh 15.1 CNOT4 06/09/1995 2,670,000  
85 15105148 Huỳnh Văn Khải 15.1 CNOT4 18/06/1997 2,670,000  
86 15105151 Phạm Đức Kiên 15.1 CNOT4 17/12/1997 2,670,000  
87 15105154 Nguyễn Tuấn Lộc 15.1 CNOT4 11/09/1997 2,670,000  
88 15105156 Nguyễn Phương Nam 15.1 CNOT4 07/01/1997 2,670,000  
89 15105157 Quách Trọng Nghĩa 15.1 CNOT4 01/01/1997 2,670,000  
90 15105158 Nguyễn Thanh Nhã 15.1 CNOT4 25/10/1997 2,670,000  
91 15105163 Đỗ Hoàng Phúc 15.1 CNOT4 07/12/1996 2,670,000  
92 15105167 Đỗ Minh Thạch 15.1 CNOT4 06/07/1996 2,670,000  
93 15105169 Nguyễn Đạt Thành 15.1 CNOT4 16/06/1997 2,670,000  
94 15105170 Bùi Minh Thuận 15.1 CNOT4 01/01/1997 2,670,000  
95 15105175 Phạm Hoàng Tưởng 15.1 CNOT4 25/02/1994 2,670,000  
96 15105176 Lê Quang Vinh 15.1 CNOT4 10/10/1997 2,670,000  
97 14105029 Nguyễn Phương Nam 15.1 CNOT4 16/11/1994 2,670,000  
98 15105325 Trương Thanh Hoàng 15.1 CNOT4 18/06/1997 2,670,000  
99 15105204 Lê Hữu Nhơn 15.1 CNOT5 22/06/1996 2,670,000  
100 15105006 Nguyễn Hải Đăng 15.1 CNOT6 08/11/1994 2,670,000  
101 15105221 Lê Nhật Anh 15.1 CNOT6 15/10/1996 2,670,000  
102 15105222 Diệp Minh Bảo 15.1 CNOT6 08/10/1996 2,670,000  
103 15105223 Lữ Thanh Cần 15.1 CNOT6 14/01/1997 2,670,000  
104 15105225 Lê Văn Dẩn 15.1 CNOT6 20/01/1997 2,670,000  
105 15105228 Nguyễn Minh Đức 15.1 CNOT6 24/01/1997 2,670,000  
106 15105229 Võ Tuấn Dương 15.1 CNOT6 01/04/1996 2,670,000  
107 15105230 Trần Lê Duy 15.1 CNOT6 06/11/1996 2,670,000  
108 15105232 Huỳnh Thiên Hạo 15.1 CNOT6 02/10/1997 2,670,000  
109 15105234 Lưu Văn Hoàng 15.1 CNOT6 16/05/1996 2,670,000  
110 15105235 Thạch Võ Hoàng Huy 15.1 CNOT6 13/06/1991 2,670,000  
111 15105237 Nguyễn Văn Khánh 15.1 CNOT6 21/04/1995 2,670,000  
112 15105239 Lê Tuấn Kiệt 15.1 CNOT6 14/11/1997 2,670,000  
113 15105240 Mai Kha Liêl 15.1 CNOT6 18/10/1994 2,670,000  
114 15105243 Nguyễn Thanh Lực 15.1 CNOT6 31/10/1997 2,670,000  
115 15105244 Pom Thanh Ngân 15.1 CNOT6 26/01/1996 2,670,000  
116 15105246 Huỳnh Hữu Nhân 15.1 CNOT6 17/06/1997 2,670,000  
117 15105248 Phạm Thới Nhân 15.1 CNOT6 15/11/1996 2,670,000  
118 15105249 Trần Huỳnh Phong 15.1 CNOT6 31/01/1990 2,670,000  
119 15105250 Trần Văn Phúc 15.1 CNOT6 23/09/1997 2,670,000  
120 15105253 Trần Vũ Phương 15.1 CNOT6 12/07/1997 2,670,000  
121 15105254 Thạch Đa 15.1 CNOT6 01/01/1997 2,670,000  
122 15105256 Nguyễn Tuấn Thanh 15.1 CNOT6 15/08/1996 2,670,000  
123 15105259 Đỗ Hiếu Thuận 15.1 CNOT6 10/12/1996 2,670,000  
124 15105261 Trương Văn Triều 15.1 CNOT6 01/01/1997 2,670,000  
125 15105262 Phạm Thanh Trung 15.1 CNOT6 20/02/1997 2,670,000  
126 15105264 Nguyễn Quang Vinh 15.1 CNOT6 31/10/1996 2,670,000  
127 15105274 Lê Tuấn Em 15.1 CNOT7 10/08/1997 2,670,000  
128 15105278 Nguyễn Bé Hoàng 15.1 CNOT7 04/08/1997 2,670,000  
129 15105280 Huỳnh Hoàng Inh 15.1 CNOT7 19/06/1996 2,670,000  
130 15105282 Đặng Đăng Khoa 15.1 CNOT7 07/02/1997 2,670,000  
131 15105298 Phan Võ Quốc Sỹ 15.1 CNOT7 28/01/1997 2,670,000  
132 15105300 Trần Ngọc Phúc Thịnh 15.1 CNOT7 16/11/1996 2,670,000  
133 15105026 Trương Văn Nhàn 15.1 CNOT8 17/06/1997 2,670,000  
134 15105168 Đinh Hoàng Thành 15.1 CNOT8 14/03/1997 2,670,000  
135 15105294 Nguyễn Quốc Phong 15.1 CNOT8 16/05/1997 2,670,000  
136 15105316 Võ Thanh Ngân 15.1 CNOT8 23/07/1996 2,670,000  
137 15105319 Nguyễn Nhựt Thanh 15.1 CNOT8 04/11/1993 2,670,000  
138 15105320 Đặng Trương Sĩ Hoàng 15.1 CNOT8 05/08/1993 2,670,000  
139 15105324 Trương Thành Phúc 15.1 CNOT8 27/10/1994 2,670,000  
140 15116001 Đặng Gia Bảo 15.1 UDPM 14/12/1997 2,670,000  
141 15116015 Võ Khôi Nguyên 15.1 UDPM 29/06/1996 2,670,000  
142 15116019 Nguyễn Thị Bích Thuận 15.1 UDPM 11/09/1995 2,670,000  
143 15116026 Bùi Vương Quốc Thái 15.1 UDPM 20/01/1996 2,670,000  
144 15106002 Đàm Thái Bẳng 15.1 CGKL 25/07/1997 2,670,000  
145 15106010 Nguyễn Anh Hiếu 15.1 CGKL 27/01/1997 2,670,000  
146 15106011 Nguyễn Trọng Hiếu 15.1 CGKL 08/12/1997 2,670,000  
147 15106034 Nguyễn Quốc 15.1 CGKL 19/02/1997 2,670,000  
148 15106042 Huỳnh Quang Khải 15.1 CGKL 09/07/1997 2,670,000  
149 15106047 Nguyễn Phước Lộc 15.1 CGKL 22/06/1995 2,670,000  
150 15107003 Trần Quốc Cường 15.1 KTXD 09/06/1997 2,670,000  
151 15107020 Nguyễn Hồng Minh Phát 15.1 KTXD 09/03/1996 2,670,000  
152 15107031 Trần Văn Tịnh 15.1 KTXD 10/10/1996 2,670,000  
153 15107046 Đào Thanh Lộc 15.1 KTXD 09/06/1997 2,670,000  
154 15107049 Huỳnh Tân Phú Lộc 15.1 KTXD 14/01/1992 2,670,000  
155 15107051 Ông Hoàng Phong 15.1 KTXD 22/05/1995 2,670,000  
156 15107054 Phạm Quốc An 15.1 KTXD 01/01/1991 2,670,000  
157 13107028 Trịnh Tấn Tài 15.1 KTXD 20/12/1992 2,670,000  
158 15111037 Danh Việt Trung 15.1 QTMMT 14/01/1993 2,670,000  
159 15109015 Vũ Thiện Thế 15.1 MTT 14/03/1997 2,670,000  
160 15109016 Huỳnh Thị Thanh Thi 15.1 MTT 08/06/1997 2,670,000  
161 15109026 Huỳnh Thúy Di 15.1 MTT 27/12/1997 2,670,000  
162 15109027 Nguyễn Thế Hào 15.1 MTT 14/12/1997 2,670,000  
163 15305013 Đỗ Quốc Đạt 15.3 CNOT1 05/12/1997 2,330,000  
164 15305012 Trần Tiến Đạt 15.3 CNOT2 22/01/2000 2,330,000  
165 15305014 Phạm Chí Điền 15.3 CNOT2 28/03/1999 2,330,000  
166 15305047 Phạm Anh Quốc 15.3 CNOT2 15/06/1996 2,330,000  
167 15305048 Trần Ngọc Sơn 15.3 CNOT2 18/09/1999 2,330,000  
168 15305084 Bùi Bá Lợi 15.3 CNOT2 05/05/1999 2,330,000  
169 15305104 Lâm Huỳnh Trương 15.3 CNOT2 24/06/1994 2,330,000  
170 15305106 Lê Hải Đăng 15.3 CNOT2 10/06/1997 2,330,000  
171 15302002 Nguyễn Đặng Minh Châu 15.3 ĐTDD2 12/09/1999 2,330,000  
172 15302004 Nguyễn Hải Đăng 15.3 ĐTDD2 17/12/2000 2,330,000  
173 15302022 Nguyễn Thanh Kiệt 15.3 ĐTDD2 09/02/2000 2,330,000  
174 15302026 Đoàn Thanh Nam 15.3 ĐTDD2 21/01/2000 2,330,000  
175 15302036 Nguyễn Quách Thanh Quân 15.3 ĐTDD2 18/03/2000 2,330,000  
176 15302050 Võ Thanh Thương 15.3 ĐTDD2 13/09/2000 2,330,000  
177 15302054 Hà Xuân Trường 15.3 ĐTDD2 13/11/2000 2,330,000  
178 15302062 Nguyễn Trí Bảo 15.3 ĐTDD2 24/04/1996 2,330,000  
179 15302070 Nguyễn Thanh Duy 15.3 ĐTDD2 15/10/1997 2,330,000  
180 15307015 Đặng Quang Vinh 15.3 KTXD 06/01/1997 2,330,000  
181 15307016 Lê Vĩnh Thái 15.3 KTXD 29/04/2000 2,330,000  
182 15307019 Trần Thái Hòa 15.3 KTXD 20/10/2000 2,330,000  
183 15309002 Lê Hữu Huy 15.3 MTT 23/12/2000 2,330,000  
184 15315008 Chung Thị Mỹ Hạnh 15.3 THVP 01/06/1999 2,330,000  
185 15315015 Huỳnh Thanh Mạnh 15.3 THVP 19/06/1998 2,330,000  
186 15315017 Nguyễn Minh Nhật 15.3 THVP 10/10/1995 2,330,000  
187 15315027 Đỗ Trung Thành 15.3 THVP 28/07/1997 2,330,000  
188 15315039 Lê Thị Hồng Phúc 15.3 THVP 29/09/1993 2,330,000  
189 16101001 Tống Dương Cảnh 16.1 ĐTCN 21/10/1998 2,670,000  
190 16101002 Tạ Văn Chúng 16.1 ĐTCN 15/10/1996 2,670,000  
191 16101003 Nguyễn Cườm 16.1 ĐTCN 18/10/1998 2,670,000  
192 16101005 Lê Quốc Đệ 16.1 ĐTCN 17/05/1992 2,670,000  
193 16101006 Đoàn Quốc Dự 16.1 ĐTCN 15/05/1997 2,670,000  
194 16101007 Phạm Minh Đương 16.1 ĐTCN 08/03/1998 2,670,000  
195 16101011 Nguyễn Trọng Hiếu 16.1 ĐTCN 15/12/1996 2,670,000  
196 16101013 Trần Thanh Hùng 16.1 ĐTCN 11/04/1998 2,670,000  
197 16101014 Nguyễn Lê Trường Huy 16.1 ĐTCN 27/12/1998 2,670,000  
198 16101016 Nguyễn Duy Khánh 16.1 ĐTCN 28/04/1998 2,670,000  
199 16101021 Trần Vũ Linh 16.1 ĐTCN 27/02/1997 2,670,000  
200 16101022 Nguyễn Bình Lộc 16.1 ĐTCN 11/09/1997 2,670,000  
201 16101025 Trần Kim Ngân 16.1 ĐTCN 09/01/1995 2,670,000  
202 16101028 Nguyễn Văn Nhi 16.1 ĐTCN 19/04/1998 2,670,000  
203 16101029 Trần Văn Nhí 16.1 ĐTCN 19/11/1997 2,670,000  
204 16101032 Trần Bảo Phú 16.1 ĐTCN 12/10/1996 2,670,000  
205 16101033 Võ Hoàng Phú 16.1 ĐTCN 06/02/1997 2,670,000  
206 16101034 Trần Trọng Phúc 16.1 ĐTCN 04/04/1997 2,670,000  
207 16101035 Đặng Hoàng Nhật Phương 16.1 ĐTCN 25/06/1997 2,670,000  
208 16101036 Lê Ngọc Quí 16.1 ĐTCN 29/08/1997 2,670,000  
209 16101037 Dương Phước Sơn 16.1 ĐTCN 10/01/1998 2,670,000  
210 16101038 Nguyễn Hồng Sơn 16.1 ĐTCN 30/08/1997 2,670,000  
211 16101039 Phạm Hoàng Minh Sơn 16.1 ĐTCN 28/10/1996 2,670,000  
212 16101042 Nguyễn Văn Tiến 16.1 ĐTCN 18/01/1998 2,670,000  
213 16101043 Bùi Đức Trung 16.1 ĐTCN 22/01/1998 2,670,000  
214 16101046 Phan Ngọc Anh Tuấn 16.1 ĐTCN 17/03/1997 2,670,000  
215 16101047 Nguyễn Nhật Vương 16.1 ĐTCN 29/11/1998 2,670,000  
216 16102006 Nguyễn Văn Huế 16.1 ĐTDD 05/04/1997 2,670,000  
217 16102020 Nguyễn Tấn Quốc 16.1 ĐTDD 05/04/1998 2,670,000  
218 16102023 Nguyễn Thanh Thân 16.1 ĐTDD 15/10/1998 2,670,000  
219 16102024 Trần Nhựt Thanh 16.1 ĐTDD 04/04/1998 2,670,000  
220 16102033 Thái Trường Trinh 16.1 ĐTDD 29/08/1998 2,670,000  
221 16113003 Nguyễn Thành Đạt 16.1 CĐT 09/09/1997 2,670,000  
222 16113005 Lê Hoàng Tú Duy 16.1 CĐT 11/01/1998 2,670,000  
223 16113006 Nguyễn Chí Hiển 16.1 CĐT 22/11/1998 2,670,000  
224 16113008 Nguyễn Đăng Khôi 16.1 CĐT 21/09/1998 2,670,000  
225 16113010 Trần Thắng Lợi 16.1 CĐT 14/07/1994 2,670,000  
226 16113015 Võ Thành Nguyên 16.1 CĐT 16/02/1997 2,670,000  
227 16113025 Nguyễn Ngọc Thịnh 16.1 CĐT 16/06/1998 2,670,000  
228 16113030 Nguyễn Phước Vinh 16.1 CĐT 30/12/1998 2,670,000  
229 16103004 Phan Hoàng Đến 16.1 ĐCN1 19/08/1998 2,670,000  
230 16103006 Lương Minh Anh Duy 16.1 ĐCN1 21/11/1998 2,670,000  
231 16103009 Huỳnh Trung Hậu 16.1 ĐCN1 10/05/1998 2,670,000  
232 16103010 Nguyễn Chấn Hiệp 16.1 ĐCN1 05/05/1998 2,670,000  
233 16103013 Trần Gia Huy 16.1 ĐCN1 08/05/1998 2,670,000  
234 16103016 Trần Hải Khanh 16.1 ĐCN1 31/03/1997 2,670,000  
235 16103023 Nguyễn Chí Phải 16.1 ĐCN1 24/12/1997 2,670,000  
236 16103030 Nguyễn Hoài Thương 16.1 ĐCN1 28/04/1997 2,670,000  
237 16103033 Hà Anh Tuấn 16.1 ĐCN1 11/03/1995 2,670,000  
238 16103046 Võ Thanh Hoàng 16.1 ĐCN2 08/09/1996 2,670,000  
239 16103069 Trương Như 16.1 ĐCN2 03/05/1996 2,670,000  
240 15103069 Trần Thanh Đạt 16.1 ĐCN2 10/11/1996 2,670,000  
241 16103074 Đặng Hữu Duy 16.1 ĐCN3 07/08/1998 2,670,000  
242 16103079 Nguyễn Công Hậu 16.1 ĐCN3 24/09/1998 2,670,000  
243 16103085 Hồ Văn Khánh 16.1 ĐCN3 09/12/1998 2,670,000  
244 16103086 Huỳnh Văn Khởi 16.1 ĐCN3 22/11/1997 2,670,000  
245 16103102 Đỗ Quốc Toàn 16.1 ĐCN3 19/10/1994 2,670,000  
246 16110002 Trương Hoàng Ân 16.1 KTMLĐHKK1 24/10/1998 2,670,000  
247 16110003 Phạm Hoàng Anh 16.1 KTMLĐHKK1 06/05/1997 2,670,000  
248 16110017 Lê Trung Kiên 16.1 KTMLĐHKK1 11/10/1997 2,670,000  
249 16110022 Trần Văn Ngà 16.1 KTMLĐHKK1 07/09/1998 2,670,000  
250 16110029 Nguyễn Phước Tài 16.1 KTMLĐHKK1 08/05/1997 2,670,000  
251 16110043 Võ Toàn Vẹn 16.1 KTMLĐHKK1 09/07/1998 2,670,000  
252 16110045 Lý Thái Yên 16.1 KTMLĐHKK1 04/05/1997 2,670,000  
253 16110047 Huỳnh Hoàng Anh 16.1 KTMLĐHKK2 09/04/1994 2,670,000  
254 16110054 Duy 16.1 KTMLĐHKK2 20/08/1991 2,670,000  
255 16110060 Lê Hoàng Kha 16.1 KTMLĐHKK2 29/08/1998 2,670,000  
256 16110075 Võ Minh Tánh 16.1 KTMLĐHKK2 08/02/1998 2,670,000  
257 16110082 Dương Trọng Tín 16.1 KTMLĐHKK2 30/09/1996 2,670,000  
258 16110093 Nguyễn Quốc Bảo 16.1 KTMLĐHKK3 26/11/1997 2,670,000  
259 16110115 Hà Hoàng Phúc 16.1 KTMLĐHKK3 10/10/1997 2,670,000  
260 16110116 Huỳnh Thanh Nhân Quý 16.1 KTMLĐHKK3 14/02/1998 2,670,000  
261 16110125 Thái Minh Tiến 16.1 KTMLĐHKK3 24/09/1998 2,670,000  
262 16110127 Lê Thanh Trà 16.1 KTMLĐHKK3 30/10/1997 2,670,000  
263 16110133 Trần Tấn Vương 16.1 KTMLĐHKK3 09/02/1997 2,670,000  
264 16105002 Trần Tuấn Anh 16.1 CNOT1 10/11/1998 2,670,000  
265 16105004 Huỳnh Ngọc Châu 16.1 CNOT1 16/09/1998 2,670,000  
266 16105007 Nguyễn Văn Điền 16.1 CNOT1 16/05/1998 2,670,000  
267 16105010 Nguyễn Trường Hải 16.1 CNOT1 22/03/1998 2,670,000  
268 16105011 Hoàng Thanh Hậu 16.1 CNOT1 16/01/1997 2,670,000  
269 16105014 Lê Minh Huy 16.1 CNOT1 17/09/1998 2,670,000  
270 16105019 Võ Quốc Lập 16.1 CNOT1 25/10/1997 2,670,000  
271 16105029 Nguyễn Thanh Phong 16.1 CNOT1 09/08/1998 2,670,000  
272 16105030 Nguyễn Văn Phú 16.1 CNOT1 15/12/1998 2,670,000  
273 16105032 Nguyễn Xuân Quí 16.1 CNOT1 19/01/1998 2,670,000  
274 16105033 Trần Bá Sang 16.1 CNOT1 03/03/1998 2,670,000  
275 16105035 Phạm Hoàng Thân 16.1 CNOT1 24/06/1998 2,670,000  
276 16105043 Phạm Minh Tuấn 16.1 CNOT1 14/10/1998 2,670,000  
277 16105533 Đặng Quốc Việt 16.1 CNOT 12 19/08/1992 2,670,000  
278 16105050 Huỳnh Hải Đăng 16.1 CNOT2 25/04/1998 2,670,000  
279 16105058 Phạm Hoàng Hùng 16.1 CNOT2 25/10/1998 2,670,000  
280 16105061 Nguyễn Mã Huỳnh Khang 16.1 CNOT2 03/06/1998 2,670,000  
281 16105078 Từ Văn Tài 16.1 CNOT2 26/01/1998 2,670,000  
282 16105082 Nguyễn Phúc Thịnh 16.1 CNOT2 12/03/1998 2,670,000  
283 16105084 Trần Phúc Tín 16.1 CNOT2 19/05/1998 2,670,000  
284 16105086 Đoàn Lê Bảo Trí 16.1 CNOT2 06/10/1997 2,670,000  
285 16105089 Phạm Trường 16.1 CNOT2 04/10/1997 2,670,000  
286 16105092 Trương Gia Bảo 16.1 CNOT3 23/02/1998 2,670,000  
287 16105095 Nguyễn Thành Đạt 16.1 CNOT3 09/05/1998 2,670,000  
288 16105116 Thái Văn Nhơn 16.1 CNOT3 06/06/1995 2,670,000  
289 16105138 Trần Chí Công 16.1 CNOT4 16/02/1998 2,670,000  
290 16105179 Thái Quốc An 16.1 CNOT5 14/06/1998 2,670,000  
291 16105182 Đỗ Mạnh Cường 16.1 CNOT5 14/01/1998 2,670,000  
292 16105184 Phan Thành Đạt 16.1 CNOT5 20/06/1998 2,670,000  
293 16105190 Trần Trọng Hiếu 16.1 CNOT5 23/09/1998 2,670,000  
294 16105195 Trần Minh Khiêm 16.1 CNOT5 20/09/1997 2,670,000  
295 16105196 Trần Trương Anh Khoa 16.1 CNOT5 30/08/1998 2,670,000  
296 16105204 Bùi Minh Nhân 16.1 CNOT5 25/03/1998 2,670,000  
297 16105205 Lê Minh Nhựt 16.1 CNOT5 15/10/1997 2,670,000  
298 16105207 Kha Thanh Phú 16.1 CNOT5 04/01/1998 2,670,000  
299 16105211 Nguyễn Đăng Son 16.1 CNOT5 03/05/1997 2,670,000  
300 16105215 Lê Tùng Thông 16.1 CNOT5 03/12/1998 2,670,000  
301 16105232 Phạm Minh Giàu 16.1 CNOT6 22/07/1997 2,670,000  
302 16105237 Nguyễn Thanh Huy 16.1 CNOT6 26/05/1998 2,670,000  
303 16105241 Hà Quốc Khởi 16.1 CNOT6 21/02/1998 2,670,000  
304 16105242 Hồ Phú Linh 16.1 CNOT6 20/08/1996 2,670,000  
305 16105249 Nguyễn Minh Nhựt 16.1 CNOT6 11/03/1997 2,670,000  
306 16105251 Lê Giang Phong Phú 16.1 CNOT6 03/12/1997 2,670,000  
307 16105252 Hồ Vĩnh Phúc 16.1 CNOT6 24/10/1997 2,670,000  
308 16105253 Lâm Nhật Quang 16.1 CNOT6 09/12/1998 2,670,000  
309 16105258 Nguyễn Hoàng Thiên 16.1 CNOT6 11/10/1996 2,670,000  
310 16105266 Nguyễn Hữu Vinh 16.1 CNOT6 26/12/1995 2,670,000  
311 16105270 Phạm Nguyễn An Bình 16.1 CNOT7 18/03/1998 2,670,000  
312 16105276 Lê Văn Kiệt Em 16.1 CNOT7 26/06/1998 2,670,000  
313 16105285 Trương Thái Thiện Khiêm 16.1 CNOT7 18/07/1998 2,670,000  
314 16105287 Hồ Văn Linh 16.1 CNOT7 25/08/1998 2,670,000  
315 16105289 Đinh Minh Luân 16.1 CNOT7 14/07/1998 2,670,000  
316 16105292 Phạm Minh Nghĩa 16.1 CNOT7 09/05/1996 2,670,000  
317 16105304 Lê Văn Thiện 16.1 CNOT7 01/01/1996 2,670,000  
318 16105320 Phạm Thái Dương 16.1 CNOT8 12/12/1998 2,670,000  
319 16105331 Nguyễn Phước Lợi 16.1 CNOT8 03/09/1998 2,670,000  
320 16105348 Nguyễn Chí Thiện 16.1 CNOT8 19/12/1998 2,670,000  
321 16105358 Lê Thái Bảo 16.1 CNOT9 22/06/1998 2,670,000  
322 16105360 Trần Văn Chí Cường 16.1 CNOT9 10/07/1997 2,670,000  
323 16105363 Nguyễn Hòa Đông 16.1 CNOT9 20/01/1997 2,670,000  
324 16105364 Châu Văn Minh Đường 16.1 CNOT9 04/04/1998 2,670,000  
325 16105365 Nguyễn Việt Em 16.1 CNOT9 04/09/1998 2,670,000  
326 16105366 Trương Nhựt Hào 16.1 CNOT9 30/10/1998 2,670,000  
327 16105367 Nguyễn Thanh Hiền 16.1 CNOT9 15/09/1998 2,670,000  
328 16105368 Hồ Minh Hoàng 16.1 CNOT9 24/04/1998 2,670,000  
329 16105370 Trần Khắc Huy 16.1 CNOT9 28/06/1997 2,670,000  
330 16105374 Huỳnh Vũ Lâm 16.1 CNOT9 16/11/1998 2,670,000  
331 16105375 Huỳnh Nhựt Linh 16.1 CNOT9 03/05/1998 2,670,000  
332 16105376 Phạm Tấn Lợi 16.1 CNOT9 12/01/1998 2,670,000  
333 16105386 Trương Quốc Phúc 16.1 CNOT9 27/07/1997 2,670,000  
334 16105392 Nguyễn Tùng Thiện 16.1 CNOT9 24/02/1997 2,670,000  
335 16105396 Võ Thanh Toàn 16.1 CNOT9 18/03/1998 2,670,000  
336 16105397 Trần Thanh Trọng 16.1 CNOT9 20/06/1998 2,670,000  
337 16105398 Trần Thanh Trường 16.1 CNOT9 16/07/1998 2,670,000  
338 16105416 Nguyễn Duy Khoa 16.1 CNOT10 21/11/1997 2,670,000  
339 16105427 Trần Lê Minh Nhựt 16.1 CNOT10 27/11/1998 2,670,000  
340 16105433 Huỳnh Phước Sang 16.1 CNOT10 13/09/1997 2,670,000  
341 16105447 Nguyễn Chí Bảo 16.1 CNOT11 17/03/1998 2,670,000  
342 16105450 Hồ Tấn Đạt 16.1 CNOT11 22/07/1998 2,670,000  
343 16105451 Nguyễn Hữu Đen 16.1 CNOT11 28/10/1998 2,670,000  
344 16105493 Trần Trọng Đang 16.1 CNOT12 08/06/1998 2,670,000  
345 16105494 Huỳnh Quốc Đạt 16.1 CNOT12 23/03/1998 2,670,000  
346 16105502 Lê Hoàng Huy 16.1 CNOT12 05/08/1997 2,670,000  
347 16105504 Lưu Minh Khang 16.1 CNOT12 24/11/1997 2,670,000  
348 16105514 Nguyễn 16.1 CNOT12 22/04/1998 2,670,000  
349 16105519 Nguyễn Văn Quí 16.1 CNOT12 15/12/1998 2,670,000  
350 16105526 Ngô Hoàng Trung Tín 16.1 CNOT12 25/08/1998 2,670,000  
351 16105533 Đặng Quốc Việt 16.1 CNOT12 19/08/1992 2,670,000  
352 16107002 Nguyễn Phan Hải Đăng 16.1 KTXD 15/08/1998 2,670,000  
353 16107014 Lê Nguyễn Nhân Nghĩa 16.1 KTXD 18/04/1998 2,670,000  
354 16107015 Trương Minh Nhân 16.1 KTXD 17/12/1997 2,670,000  
355 16107017 Lưu Thái San 16.1 KTXD 12/05/1998 2,670,000  
356 16107020 Lê Văn Tâm 16.1 KTXD 10/03/1996 2,670,000  
357 16107023 Lâm Hồng Thịnh 16.1 KTXD 28/09/1993 2,670,000  
358 16107027 Nguyễn Văn Tiến 16.1 KTXD 15/08/1997 2,670,000  
359 16107028 Lâm Công Toại 16.1 KTXD 02/02/1997 2,670,000  
360 16106033 Trần Nhật Tường 16.1 CGKL1 08/02/1998 2,670,000  
361 16106058 Nguyễn Nhựt Tân 16.1 CGKL2 31/12/1998 2,670,000  
362 16106060 Nguyễn Văn Thẳng 16.1 CGKL2 19/03/1995 2,670,000  
363 16106061 Trần Tuấn Thanh 16.1 CGKL2 13/03/1998 2,670,000  
364 16112011 Lê Hữu Thắng 16.1 KTDN 30/07/1997 306,000  
365 16112013 Lương Minh Thông 16.1 KTDN 01/01/1997 306,000  
366 16109010 Đặng Ngọc Hân 16.1 MTT 16/05/1998 2,670,000  
367 16116001 Trần Văn Cảnh 16.1 UDPM 16/06/1998 2,670,000  
368 16116002 Nguyễn Trọng Đức 16.1 UDPM 27/11/1997 2,670,000  
369 16116003 Ngô Tiến Dũng 16.1 UDPM 02/01/1995 2,670,000  
370 16116005 Khổng Minh Hiếu 16.1 UDPM 20/07/1994 2,670,000  
371 16116006 Nguyễn Hoàng Kha 16.1 UDPM 14/12/1998 2,670,000  
372 16116007 Nguyễn Văn Lộc 16.1 UDPM 17/07/1997 2,670,000  
373 16116008 Sầm Đức Lượng 16.1 UDPM 29/01/1997 2,670,000  
374 16116010 Nguyễn Thị Nhu Mỵ 16.1 UDPM 16/06/1997 2,670,000  
375 16116012 Phan Phước Nhu 16.1 UDPM 28/07/1998 2,670,000  
376 16116013 Trần Hoàng Nhựt 16.1 UDPM 30/08/1998 2,670,000  
377 16116014 Nguyễn Trọng Phúc 16.1 UDPM 22/11/1998 2,670,000  
378 16116015 Trần Trọng Phúc 16.1 UDPM 10/07/1998 2,670,000  
379 16116016 Lê Khả Phước 16.1 UDPM 02/05/1998 2,670,000  
380 16116017 Nguyễn Ngọc Phương 16.1 UDPM 27/12/1998 2,670,000  
381 16116018 Dương Minh Quốc 16.1 UDPM 20/10/1994 2,670,000  
382 16116021 Trang Thanh Thi 16.1 UDPM 31/01/1998 2,670,000  
383 16116023 Huỳnh Đồng Tiến 16.1 UDPM 15/06/1998 2,670,000  
384 16116025 Đinh Hữu Trọng 16.1 UDPM 03/01/1998 2,670,000  
385 16116026 Ngô Trần Quốc Tuấn 16.1 UDPM 16/06/1997 2,670,000  
386 16116027 Nguyễn Hòa Phú Vinh 16.1 UDPM 07/05/1998 2,670,000  
387 16111001 Lương Kỳ Anh 16.1 QTMMT 24/12/1997 2,670,000  
388 16111002 Trương Tuấn Anh 16.1 QTMMT 01/09/1998 2,670,000  
389 16111003 Trần Chí Bảo 16.1 QTMMT 01/01/1997 2,670,000  
390 16111005 Huỳnh Tấn Đạt 16.1 QTMMT 15/03/1997 2,670,000  
391 16111006 Nguyễn Quốc Đạt 16.1 QTMMT 10/07/1998 2,670,000  
392 16111007 Phan Hải Dương 16.1 QTMMT 28/10/1996 2,670,000  
393 16111008 Vỏ Hà Duy 16.1 QTMMT 16/01/1998 2,670,000  
394 16111009 Nguyễn Quốc Việt Em 16.1 QTMMT 20/08/1998 2,670,000  
395 16111010 Dương Ngọc Hải 16.1 QTMMT 12/08/1997 2,670,000  
396 16111011 Lê Chánh Hiệp 16.1 QTMMT 11/03/1997 2,670,000  
397 16111014 Nguyễn Quang Hưng 16.1 QTMMT 10/10/1995 2,670,000  
398 16111015 Chim Hoàng Khải 16.1 QTMMT 15/05/1993 2,670,000  
399 16111016 Dương Công Khanh 16.1 QTMMT 17/09/1998 2,670,000  
400 16111017 Mai Đỗ Trọng Khôi 16.1 QTMMT 03/03/1996 2,670,000  
401 16111018 Trần Trung Kiên 16.1 QTMMT 08/11/1997 2,670,000  
402 16111019 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 16.1 QTMMT 03/08/1998 2,670,000  
403 16111020 Võ Hữu Nghĩa 16.1 QTMMT 11/09/1996 2,670,000  
404 16111021 Huỳnh Thành Nhân 16.1 QTMMT 20/07/1998 2,670,000  
405 16111023 Nguyễn Nhật Sang 16.1 QTMMT 23/01/1998 2,670,000  
406 16111024 Huỳnh Văn Định Tâm 16.1 QTMMT 28/03/1997 2,670,000  
407 16111025 Hồ Quốc Thái 16.1 QTMMT 02/05/1997 2,670,000  
408 16111026 Phạm Phú Thịnh 16.1 QTMMT 02/04/1997 2,670,000  
409 16111028 Trần Thị Mỷ Trân 16.1 QTMMT 08/05/1998 2,670,000  
410 16111029 Hồ Hải Triều 16.1 QTMMT 10/04/1998 2,670,000  
411 16111030 Võ Tấn Trung 16.1 QTMMT 20/04/1997 2,670,000  
412 16111032 Bùi Văn 16.1 QTMMT 05/12/1994 2,670,000  
413 16111034 Trần Quốc Tuấn 16.1 QTMMT 17/02/1997 2,670,000  
414 16111035 Phạm Minh Vương 16.1 QTMMT 12/12/1998 2,670,000  
415 16111036 Bùi Xịn 16.1 QTMMT 30/06/1997 2,670,000  
416 16301001 Trần Tuấn An 16.3 ĐTCN 05/11/1998 2,330,000  
417 16301002 Nguyễn Lê Thế Bảo 16.3 ĐTCN 23/03/2001 2,330,000  
418 16301003 Nguyễn Quốc Đạt 16.3 ĐTCN 21/06/2001 2,330,000  
419 16301004 Nguyễn Tấn Đạt 16.3 ĐTCN 06/04/1997 2,330,000  
420 16301005 Nguyễn Tiến Đạt 16.3 ĐTCN 27/10/2000 2,330,000  
421 16301006 Lê Hoàng 16.3 ĐTCN 12/04/2001 2,330,000  
422 16301007 Lê Văn 16.3 ĐTCN 20/10/2001 2,330,000  
423 16301009 Huỳnh Trúc Giang 16.3 ĐTCN 17/03/1999 2,330,000  
424 16301010 Trịnh Hoàng Hiếu 16.3 ĐTCN 09/10/2000 2,330,000  
425 16301013 Trần Gia Hưng 16.3 ĐTCN 26/03/1997 2,330,000  
426 16301014 Trần Hoàng Huy 16.3 ĐTCN 18/05/2001 2,330,000  
427 16301017 Ngô Tấn Lộc 16.3 ĐTCN 24/03/2000 2,330,000  
428 16301018 Đinh Tiến Long 16.3 ĐTCN 03/11/1997 2,330,000  
429 16301019 Ngô Hoàng Nam 16.3 ĐTCN 20/08/1996 2,330,000  
430 16301023 Danh Minh Pháp 16.3 ĐTCN 16/07/2001 2,330,000  
431 16301024 Trần Tấn Phát 16.3 ĐTCN 14/06/2000 2,330,000  
432 16301025 Phạm Trung Quân 16.3 ĐTCN 29/11/1998 2,330,000  
433 16301026 Hà Tấn Quí 16.3 ĐTCN 07/12/1998 2,330,000  
434 16301027 Nguyễn Trọng Sinh 16.3 ĐTCN 19/03/2001 2,330,000  
435 16301028 Trần Tấn Tài 16.3 ĐTCN 17/05/2000 2,330,000  
436 16301030 Lê Nguyễn Duy Tân 16.3 ĐTCN 15/09/1999 2,330,000  
437 16301032 Lâm Hoàng Thành 16.3 ĐTCN 20/04/2001 2,330,000  
438 16301033 Võ Văn Thành 16.3 ĐTCN 20/05/1997 2,330,000  
439 16301034 Ngô Hồ Thịnh 16.3 ĐTCN 02/04/2000 2,330,000  
440 16301036 Nguyễn Chí Tiến 16.3 ĐTCN 07/06/2001 2,330,000  
441 16301037 Trần Văn Tiến 16.3 ĐTCN 25/05/2001 2,330,000  
442 16301038 Ông Đức Toàn 16.3 ĐTCN 27/07/2001 2,330,000  
443 16301039 Trần Quang Trung 16.3 ĐTCN 14/08/2000 2,330,000  
444 16301040 Lê Thanh 16.3 ĐTCN 20/12/2000 2,330,000  
445 16302026 Nguyễn Phước Tâm 16.3 ĐTDD 19/01/1998 2,330,000  
446 16305003 Nguyễn Lê Khánh Đạt 16.3 CNOT1 20/10/2001 2,330,000  
447 16305011 Nguyễn Hoàng Khang 16.3 CNOT1 06/06/1999 2,330,000  
448 16305013 Nguyễn Minh Kiệp 16.3 CNOT1 28/07/1997 2,330,000  
449 16305014 Đinh Tiến Lâm 16.3 CNOT1 07/12/1999 2,330,000  
450 16305022 Nguyễn Chí Nguyện 16.3 CNOT1 03/05/2001 2,330,000  
451 16305028 Võ Tấn Phát 16.3 CNOT1 28/06/2000 2,330,000  
452 16305010 Nguyễn Thanh Hoài 16.3 CNOT2 03/10/1988 2,330,000  
453 16305018 Ngô Cao Tài Lợi 16.3 CNOT2 10/02/1996 2,330,000  
454 16305019 Trần Ngọc Lợi 16.3 CNOT2 01/06/1996 2,330,000  
455 16305023 Nguyễn Duy Nhân 16.3 CNOT2 20/12/1998 2,330,000  
456 16305024 Lê Công Nhật 16.3 CNOT2 26/05/1999 2,330,000  
457 16305029 Nguyễn Cao Phong 16.3 CNOT2 24/07/2001 2,330,000  
458 16305030 Trần Hoàng Phú 16.3 CNOT2 30/08/1999 2,330,000  
459 16305045 Phạm Thế Vinh 16.3 CNOT2 22/07/2001 2,330,000  
460 16305046 An Văn Tuấn Anh 16.3 CNOT2 04/09/1995 2,330,000  
461 16305050 Lê Trần Dĩnh 16.3 CNOT2 28/02/1998 2,330,000  
462 16305054 Nguyễn Hoàng Giang 16.3 CNOT2 15/01/2000 2,330,000  
463 16305077 Nguyễn Hoàng Sơn 16.3 CNOT2 14/03/1996 2,330,000  
464 16305087 Huỳnh Thanh Tuấn 16.3 CNOT2 30/11/1995 2,330,000  
465 16307002 Đoàn Khánh Hưng Điền 16.3 KTXD 07/08/1997 2,330,000  
466 16307005 Đỗ Cao Hoàng Huân 16.3 KTXD 11/09/2001 2,330,000  
467 16307008 Trần Thiện Minh Phú 16.3 KTXD 19/10/1998 2,330,000  
468 16306001 Nguyễn Triều Cường 16.3 CGKL 03/10/2000 2,330,000  
469 16306006 Nguyễn Cao Sơn 16.3 CGKL 03/10/2000 2,330,000  
470 16306010 Trần Đình Văn 16.3 CGKL 20/06/1998 2,330,000  
471 16318024 Trần Hoàng Phụng 16.3 KTSCLRMT 21/07/2001 2,330,000  
472 16318026 Lâm Lý Phương 16.3 KTSCLRMT 24/10/1996 2,330,000  

 

(Ngày đăng: 07-10-2017)